W drodze - On the road (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości w większości miast wynosi 30 mil na godzinę.
start learning
a speed limit
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
start learning
a motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
roboty drogowe
Roboty drogowe są jedną z głównych przyczyn korków w Wielkiej Brytanii.
start learning
roadworks
Roadworks are one of the primary causes of traffic jams in the UK.
zahamować
Pamiętaj, by hamować delikatnie, bo droga może być oblodzona.
start learning
to brake
Remember to brake gently, as the road might be icy.
zapinać
Pamiętaj o zapięciu pasów kiedy wsiadasz do samochodu.
start learning
to fasten
Remember to always fasten your seatbelt when you get into the car.
komunikacja miejska
Z komunikacji miejskiej korzystam jedynie gdy zepsuje się mój samochód.
start learning
public transport
I only use public transport when my car breaks down.
ogromny korek samochodowy
Wypadek spowodował ogromny zator na głównej ulicy miasta.
start learning
a gridlock
An accident created a terrible gridlock on the main thoroughfare of the city.
+35 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment