FCE - Phrasal verbs 4

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapinać coś
Zjadłam tak dużo, że nie mogę zapiąć spodni.
start learning
to do sth up
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
odbierać
Muszę odebrać dzieci ze szkoły.
start learning
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
dogonić
Miałem skurcz i nie mogłem dogonić reszty pływaków.
start learning
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
start learning
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
mówić głośniej
Mów głośniej! Nic nie słyszę.
start learning
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
rzucać
Czy nadal palisz? Powinieneś już to rzucić.
start learning
to give up sth (2)
Do you still smoke? You should give it up already.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
start learning
to hold sb/sth up
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
+27 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment