Języki - Languages (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
biegły, płynny
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
start learning
fluent
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
akcent
Mówił po angielsku z bardzo silnym hinduskim akcentem.
start learning
an accent
He spoke English with a very strong Hindu accent.
trudny, stanowiący wyzwanie
To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
start learning
challenging
It was a challenging project, but also an exciting one.
wielojęzyczny
Pracuję w wielojęzycznym otoczeniu z ludźmi z całego świata.
start learning
multilingual
I work in a multilingual environment with people from all over the world.
interpunkcja
Przecinki, kropki i znaki zapytania to wszystko znaki interpunkcyjne.
start learning
punctuation
Commas, full stops and question marks are all punctuation marks.
kurs językowy
Zagraniczne kursy językowe to najlepszy sposób, żeby nauczyć się nowego języka.
start learning
a language course
Language courses abroad are the best way to learn a new language.
sprawdzić
Sprawdź słowa, których nie znasz, w słowniku.
start learning
to look something up
Look up the words you are not familiar with in a dictionary.
+14 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment