Edukacja - Education (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oblać
Znowu oblałem egzamin na prawo jazdy.
start learning
to fail
I've failed my driving test again.
podchodzić do egzaminu
Musiała trzy razy podchodzić do egzaminu z historii.
start learning
to take an exam
She had to take her history exam three times.
uczeń (szkoły podstawowej)
Uczniowie tej szkoły nie muszą nosić mundurków.
start learning
a pupil
The pupils of this school don't have to wear uniforms.
wykład
Zasnąłem na wykładzie profesora Browna.
start learning
a lecture
I fell asleep during Professor Brown's lecture.
wagarować
Jego rodzice wściekli się, gdy odkryli, że chodził na wagary.
start learning
to play truant
His parents went mad when they discovered he had been playing truant.
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
start learning
a subject
My favourite subject has always been maths.
student, uczeń
Dlaczego chciałby Pan zostać studentem naszej uczelni?
start learning
a student
Why would you like to become a student of our university?
+24 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment