FCE - Phrasal verbs 1

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwalniać
Jeśli nie zwolnisz, wątpię, żebyśmy dojechali tam w jednym kawałku.
start learning
to slow down
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
zepsuć się
Dlaczego się spóźniłeś? Znów zepsuł się autobus?
start learning
to break down
Why are you late? Did the bus break down again?
natknąć się na
Jest najtrudniejszą uczennicą, na jaką kiedykolwiek się natknąłem.
start learning
to come across sb / sth
She is the most difficult student I have ever come across.
odkładać
Natychmiast odłóż to pudełko!
start learning
to put sth away
Put this box away right now!
szukać
Szukam mojego zegarka. Czy go widziałeś?
start learning
to look for sb (sth)
I'm looking for my watch. Have you seen it?
wypełniać coś
Musisz wypełnić formularz rejestracyjny zanim będziesz mógł skorzystać z biblioteki.
start learning
to fill sth in
You have to fill in a registration form before you can use the library.
opiekować się
Poprosimy mojego brata, żeby zaopiekował się dzieckiem na kilka godzin.
start learning
to look after sb/yourself
We'll ask my brother to look after the baby for a couple of hours.
+14 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

Comments:

magdamisiak wrote: 2017-01-13 14:12:10
wylogujcie mnie

magdamisiak wrote: 2017-01-13 14:13:38
dlaczego mnie nie wylogowaliście a prosiłam

magdamisiak wrote: 2017-01-13 14:15:39
ggtvfggtgrytgyrrgyet5ytrytgtgfhfythhuyt5thtytyut6t6uwjehyryrfgrtruyghrgyurgfyrgdcgvcdgvcgrft4tyrhfyfyhgfyffvbgycfrbfbgcbgbgb gbgbd b b b bbb b bcrbcbcb bbcbgbcrbrbcbc bb bbbbbBCBFCBFFFFFFFFFFFFFFFFFFRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFbgfgfrrrrcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyybbbbbbbbcrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

You must sign in to write a comment