Związki - Relationships (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozstać się
Rozstali się po siedmiu latach małżeństwa.
start learning
to split up
They split up after seven years of marriage.
zaręczyć się
Ponoć nasza sąsiadka zaręczyła się z gwiazdorem filmowym.
start learning
to get engaged
I hear our neighbour has got engaged to a film star.
pan młody
Pan młody podniósł kieliszek, by wznieść toast za wszystkich gości.
start learning
a groom
The groom raised his glass in a toast to all the guests.
kolega z klasy
Moi koledzy z klasy zawsze chcą spisywać ode mnie pracę domową.
start learning
a classmate
My classmates always want to copy homework from me.
narzeczona
Pobierze się ze swoją narzeczoną w przyszłym tygodniu.
start learning
a fiancée
He is getting married to his fiancée next week.
randka w ciemno
Jej znajomi umówili ją na randkę w ciemno.
start learning
a blind date
Her friends set up a blind date for her.
przysięga
Wymienili przysięgi, po czym ksiądz ogłosił ich mężem i żoną.
start learning
a vow
They exchanged vows and the priest pronounced them husband and wife.
+39 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment