Czasowniki mocne 3 - Irregular verbs 3 (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kosić
Nikt nie kosił trawnika od sześciu tygodni.
start learning
mow - mowed - mown
The lawn hasn't been mown for six weeks.
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
start learning
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
podnosić się, wzrastać
Ceny paliwa wzrosły bardzo szybko.
start learning
podnosić się, wzrastać in English
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
start learning
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
start learning
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
start learning
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
udowadniać
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
start learning
prove - proved - proved/proven (US)
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
+25 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment