Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
start learning
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
uparty
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
start learning
obstinate
Stop being so obstinate and listen to what we have to say!
plotkarz
Nie mów niczego w ich towarzystwie, straszne z nich plotkarki.
start learning
a gossip
Don't say anything in their company, they're terrible gossips.
niechluj
Straszny z niego niechluj, zawsze nosi brudne, pogniecione ubrania.
start learning
a slob
He's such a slob, he always wears dirty, crumpled clothes.
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
start learning
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
start learning
garrulous
She is such a garrulous person, she never shuts up.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
start learning
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
+31 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

Comments:

zruta wrote: 2016-01-05 09:43:18
Witam, w zestawie "Character and personality" napotkałem hasło: "a windbag - zrzęda, marudziarz". Słowo "marudziarz" brzmi trochę dziwnie i dotychczas spotkałem się raczej z określeniem "maruda". Pozdrawiam, Zenon Ruta

You must sign in to write a comment