Media - The media (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziennikarz
Dziennikarz przygotował pytania do wywiadu.
start learning
a journalist
The journalist prepared some questions for the interview.
paparazzi
Paparazzi zrobili jej kilka zdjęć w klubie.
start learning
paparazzi
Paparazzi took some pictures of her in the club.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
start learning
a documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
główny artykuł
Nasz główny artykuł w tym miesiącu dotyczy przyszłości technologii informacyjnej.
start learning
a feature
Our feature this month is on the future of information technology.
kanał, program
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
start learning
a channel
This show is boring, let's change the channel.
redaktor
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
start learning
an editor
The editor introduced some corrections to the text.
bieżące wydarzenia
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
start learning
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment