Czasowniki mocne 1 - Irregular verbs 1 (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
start learning
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
ujrzeć
Nagle ujrzeliśmy niezwykłe widowisko.
start learning
behold - beheld - beheld
Suddenly, we beheld a remarkable spectacle.
skradać się
Tom wkradł się do domu jak złodziej.
start learning
creep - crept - crept
Tom crept into the house like a thief.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
start learning
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
start learning
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
start learning
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
start learning
awake - awoke - awoken
She awoke to the sound of her alarm clock.
+26 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment