Przestępczość - Crime (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
start learning
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
start learning
a victim
She fell victim to brutal muggers.
przestępca
Policja poszukuje niebezpiecznego przestępcy.
start learning
a criminal
The police are looking for a dangerous criminal.
napadać i okradać
Starszą panią napadnięto i okradziono w biały dzień.
start learning
to mug
The old lady was mugged in broad daylight.
nielegalny handel
Nielegalny handel bronią to poważny problem w naszym kraju.
start learning
trafficking
Arms trafficking is a serious issue in our country.
za kratkami
Obawiam się, że resztę swojego życia spędzisz za kratkami.
start learning
behind bars
I'm afraid you're going to spend the rest of your life behind bars.
skazywać
Sędzia skazał go na dożywotnie więzienie.
start learning
to sentence
The judge sentenced him to life imprisonment.
+30 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

Comments:

alicjapie wrote: 2011-11-27 00:48:38
a violence ? Violenece niepoliczalne!

You must sign in to write a comment