FCE - Phrasal verbs 3

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
start learning
to put sth out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
wykręcić się od czegoś
Gdybym tylko mógł wykręcić się od tego spotkania! Jestem taki zajęty.
start learning
to get out of sth
I wish I could get out of this meeting! I'm so busy.
przysparzać komuś kłopotu
Nie chcę ci przysparzać kłopotu, więc zostanę tylko na jedną noc.
start learning
to put sb out
I don't want to put you out, so I'll stay only for one night.
wychodzić z czegoś
Drzwi kierowcy otworzyły się i z samochodu wyszła starsza kobieta.
start learning
to get out
The driver's door opened and an elderly woman got out of the car.
gasnąć
Gdy zgasły światła, naprawdę się przestraszyliśmy.
start learning
to go out
When the lights went out we got really scared.
rozdawać
Rozdano arkusze i mieliśmy godzinę na ukończenie testu.
start learning
to give sth out
The papers were given out and we had an hour to do the test.
wychodzić
Wyjdźmy, robi się późno.
start learning
to go out
Let's go out, it's getting late.
+16 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment