Środowisko naturalne - Nature and environment (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
start learning
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany sprawia, że na naszej planecie robi się cieplej.
start learning
greenhouse effect
The greenhouse effect is making our planet warmer.
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
start learning
ecological
This sign means it's an ecological product.
las deszczowy
Tropikalne lasy deszczowe bywają nazywane płucami Ziemi.
start learning
rainforest
Tropical rainforests are sometimes referred to as the Earth's lungs.
dzika przyroda
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
start learning
wildlife
Tourism can be dangerous to wildlife.
odzyskiwać surowce wtórne
Rada zachęca nas do odzyskiwania surowców wtórnych z domowych śmieci.
start learning
to recycle
The council is encouraging us to recycle more household rubbish.
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
start learning
solar power
This house runs on solar power.
+17 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment