FCE - Phrasal verbs 2

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziać się
Nigdy nie mówił mi co działo się w szkole.
start learning
to go on
He never told me what went on at school.
zalogować się (do czegoś/ na coś)
Zaloguj się na noszą stronę internetową, by zdobyć więcej informacji.
start learning
to log onto sth
Log onto our website to get more information.
wysiadać
Wysiadamy na następnym przystanku.
start learning
to get off
We're getting off at the next stop.
wybuchać
Mówią, że w centrum miasta wybuchła bomba.
start learning
to go off
I hear that a bomb has gone off in the centre of town.
besztać kogoś
Zbeształa swoje dzieci za niegrzeczne zachowanie.
start learning
to tell sb off
She told her children off for being naughty.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
start learning
to put sb off
Your description has put me off that course.
wylogować się
Nie zapomnij wylogować się z systemu.
start learning
to log off / to log out
Don't forget to log off the system.
+19 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment