Geografia - Geography (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
start learning
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
start learning
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
start learning
a county
Our county consists of several towns and villages.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
start learning
a canal
Venice is known as the City of Canals.
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
start learning
a capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
start learning
a province
Alberta is the name of a Canadian province.
+19 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment