Idiomy - Idioms (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadstawiać za kogoś karku
Ostatni raz nadstawiam za ciebie karku!
start learning
to stick (one's) neck out for sb
It's the last time I'm sticking my neck out for you!
mieć po dziurki w nosie
Mam po dziurki w nosie twojego wiecznego narzekania.
start learning
to be sick and tired of
I'm sick and tired of your constant complaints.
nieograniczone możliwości
To kraj, w którym są nieograniczone możliwości.
start learning
sky's the limit
This is a sky’s-the-limit country.
spędzać czas
Głównie spędzam czas z przyjaciółmi ze szkoły.
start learning
to hang out
I mostly hang out with my friends from school.
w gorącej wodzie kąpany
Jest bardzo spokojny i rozsądny, ale jego brat jest w gorącej wodzie kąpany.
start learning
a hothead
He’s a very calm, moderate person, but his brother is a hothead.
rozpłynąć się w powietrzu (zniknąć)
Nagle zniknęła, jakby rozpłynęła się w powietrzu.
start learning
to disappear into thin air
She suddenly disappeared into thin air.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
start learning
don't tell a soul
I'll let you in on my secret, but don't tell a soul.
+15 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment