Praca - Work (FCE)

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypalić się
Jeśli dalej będzie pracował po 15 godzin na dobę, bardzo szybko się wypali.
start learning
to burn out
If he continues to work 15 hours per day, he'll burn himself out.
wręczyć wymówienie
Atmosfera była na tyle zła, że Brian zdecydował się w końcu wręczyć wymówienie.
start learning
to hand in your notice
The atmosphere was so bad that Brian eventually decided to hand in his notice.
dyrektor zarządzający
Nowy dyrektor zarządzający jest bardzo wymagający.
start learning
a managing director
The new managing director is very exacting.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
start learning
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
wysoka odprawa
dosłownie: "złoty uścisk dłoni"
Rada dyrektorów postanowiła przyznać mu wysoką odprawę.
start learning
a golden handshake
The Board of Directors decided to give him a golden handshake.
dojeżdżać (do pracy, szkoły itp.)
Dojeżdżam z Croydon do centralnego Londynu każdego dnia.
start learning
to commute
I commute from Croydon to central London every single day.
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
start learning
qualifications
Her qualifications are rather weak.
+33 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(total 1,251 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment