Vocabulario 19.10

 0    22 flashcards    b 612
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Uprawniając go jednocześnie do korzystania z przysługujących mu praw
start learning
al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición
dokumenty akcji
start learning
títulos de las acciones
jednostkowy / zbiorowy
start learning
unitarios / multiples
kolejno ponumerowany
start learning
numerado correlativamente
wydane w formie książeczki kuponów
start learning
se extenderán en libros talonarios
tekst jednolity
start learning
texto refundido
świadectwo tymczasowe
start learning
resguardo provisional
połączyć akcje tej samej klasy
start learning
incorporar las acciones del mismo clase
księga akcyjna
start learning
registro de acciones
pierwotny właściciel
start learning
titular inicial
obciążenie
start learning
gravamen
od momentu złożenia wniosku
start learning
a partir de la entrega de la solicitud
podwyższenie kapitału
start learning
aumento de capital
obniżenie kapitału
start learning
diminución de capital
papiery dłużne
start learning
valores
zgodnie z właściwymi przepisami
start learning
con arreglo a las disposiciones legales
chyba że warunki emisji akcji stanowią inaczej
start learning
salvo que las condiciones de la emisión hubieran previsto expresamente lo contrario
Zarząd
start learning
Consejo de Administración
głos decydujący
start learning
voto dirimente
organ, któremu powierza się zarządzanie spółką
start learning
el órgano al que se confía la administración de la sociedad
zwołanie
start learning
convocatoria
stwierdzenie zdolnosci do podejmowania uchwał
start learning
constitución

You must sign in to write a comment