Vocabulario 18.10

 0    23 flashcards    b 612
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwiązanie i likwidacja spółki
start learning
disolución y liquidación de la sociedad
umowa / statut spółki
start learning
estatutos sociales
spółka akcyjna
start learning
sociedad anónima
firma/nazwa
start learning
denominación
przepisy szczególne
start learning
disposiciones específicas
Dekret Królewski z mocą ustawy
start learning
Real Decreto Legislativo
działalność deweloperska
start learning
estudio y promoción de inversiones inmobiliarias
podział terenów
start learning
parcelación de terrenos
zagospodarowanie
start learning
urbanización
konserwacja
start learning
mantenimiento
budownictwo społeczne
start learning
obras afectas al régimen de protección social
obrót i gospodarka nieruchomościami
start learning
cesión y expotación de bienes inmuebles
z zastrzeżeniem
start learning
sin prejuicio
w obrębie tej samej gminy
start learning
dentro del mismo término municipal
całkowicie objęty i wypłacony
start learning
íntegramente suscrito y desembolsado
akcje imienne
start learning
acciones nominativas
tej samej klasy
start learning
de igual categoría
włącznie
start learning
inclusive
akcje bez prawa głosu
start learning
acciones sin voto
na warunkach i z prawami przewidzianymi w ustawie
start learning
en los términos y con los derechos previstos por la ley
status wspólnika
start learning
condición del socio
obowiązek całkowitego i pełnego przestrzegania
start learning
pleno y total acatamiento de lo dispuesto
prawidłowo podjęte uchwały
start learning
acuerdos válidamente adoptados

You must sign in to write a comment