0 Person likes this. Give a Like!

juliakaczorek0699 juliakaczorek0699

I started using VocApp 1070 days ago. I have 83 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 58 lessons. The date of my last visit is 2020-01-24 14:12:59.

Flashcards created by me


MONARCHIE STANOWE
KRYZYS IDEI UNIWERSALNYCH
Andegawenowie i Jagiellonowie na tronie Polskim
Od Zygmunta III Wazy do Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Jan Sobieski miał trzy pieski
Wojna polsko- szwedzka w latach 1600-1635
Potop szwedzki
DYMITRIADY
KONGRES WIEDEŃSKI
REWOLUCJA AMERYKAŃSKA
REWOLUCJA FRANCUSKA
REPUBLIKA FRANCUSKA
Królestwo Polskie
OPIS OSOBY
OPIS OBRAZKA Z HISZPAŃSKIEGO
Żywienie part 1
ŻYWIENIE I USŁUGI PART 2
USŁUGI PART 3
Wyprawy geograficzne, reformacja, kontrreformacja
Polityka Europejska w XVI wieku
PRZYWILEJE SZLACHECKI W XIV-XV W
Historia Polski w XVI wieku
Polityka zagraniczna Polski w XVI w
Reformacja w Polsce
Łacina
I wojna światowa
Polska podczas I wojny światowej
Polska- rozbiory
Dom- cz. 1 (ang. słownictwo)
Phrasal verbs part 2
Co się napatoczy
Wiosna Ludów
Preterito Indefinido
Opis lektury/ filmu- zwroty
XVIII wiek
Konflikty zbrojne w XVIII wieku
Rządy Saskie
ZJEDNOCZENIE WŁOCH
ZJEDNOCZENIE NIEMIEC
Phrasal verbs
Przyimki/ przydatne zwroty
Co się napatoczy cz.2
co sie napatoczy 3
Rozprawka- przydatne zwroty
słowotwórstwo
List
SŁOWOTWÓRSTWO rzeczowniki ->czasowniki
SŁOWOTWÓRSTWO przymiotniki -> rzeczowniki
SŁOWOTWÓRSTWO czasowniki -> rzeczowniki
SŁOWOTWÓRSTWO PART 2
SŁOWOTWÓRSTWO PART 3
English expressions
Phrasal verbs
Insurekcja Kościuszkowska i III rozbiór Polski
Powstanie Chmielnickiego
Wojna Krymska
WOJNA SECESYJNA
Najważniejsze daty z historii Rzymu

You must sign in to write a comment