I wojna światowa

 0    52 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku Austro-Węgry zawarły przymierze z Niemcami?
start learning
1879
W ktorym roku do przymierza Austro-Węgier i Niemiec dołączyły Włochy?
start learning
1882
Jak nazywało się przymierze Austro-Węgier, Niemiec i Włoch?
start learning
trójprzymierze
Jak nazywało się porozumienie Francji, WB i Rosji?
start learning
trójporozumienie
Jak inaczej nazywa się trójporozumienie?
start learning
entente cordiale
W którym roku Francja zawarła porozumienie z Rosją?
start learning
1893
W którym roku Francja zawarla porozumienie z WB?
start learning
1904
W którym roku miał miejsce sojusz rosyjsko-brytyjski?
start learning
1907
Jaki kryzys był przejawem rywalizacji w koloniach i kiedy miał miejsce?
start learning
marokański, 1905, 1911
Jaka kwestia był jedną z przyczyn I wojny światowej? (rywalizacja Austro-Węgier i Rosji)
start learning
bałkańska (, kocioł bałkański")
Kiedy miały miejsce wojny bałkańskie?
start learning
1912-1913, 1913
Co anektowały Austro-Węgry w 1908 roku?
start learning
Bośnię i Hercegowinę
Kto został zastrzelony w Sarajewie?
start learning
Franciszek Ferdynand (i żona)
Kto zamordował Franciszka Ferdynanda?
start learning
Gavrił Princip
Dokładna data zamachu w Sarajewie
start learning
28 czerwca 1914
Kiedy i gdzie po raz pierwszy zostały wykorzystane czołgi?
start learning
nad Sommą, 1916 (XI)
Kiedy i gdzie po raz pierwszy została zastosowana broń chemiczna?
start learning
pod Ypres, IV 1915 (22 IV)
Jaka ważna bitwa miała miejsce w październiku 1914 na froncie zachodnim?
start learning
nad Marną
Kto wygrał w bitwie nad Marną?
start learning
wojska francusko-brytyjskie (z Niemcami)
Jaki plan Niemców zaprzepaściła klęska nad Marną?
start learning
wojny błyskawicznej
Kto był autorem niemieckiego planu, wpjny błyskawicznej"?
start learning
Alfred von Schlieffen
W jakiej bitwie w 1914 wojska niemieckie odniosły zwycięstwo nad rosyjskimi na froncie wschodnim?
start learning
pod Tannenbergiem
Jaka 5-miesięczna bitwa miała miejsce w 1916 roku na froncie zachodnim?
start learning
pod Verdun
Jakie kraje brały udział w bitwie pod Verdun?
start learning
Niemcy, Francja
Gdzie miała miejsce największa bitwa I wojny światow rozegrana między WB a Niemcami?
start learning
nad Sommą
Kiedy trwała bitwa nad Sommą?
start learning
VII-XI 1916
Jaki kraj przystąpił do wojny w 1916 roku?
start learning
Rumunia
Co zostało ogłoszone w Królestwie Polskim w 1916 roku?
start learning
Akt 5 listopada
Jakie państwo przystąpił do wojny w 1917 roku?
start learning
USA
W jakiej bitwie i kiedy po raz pierwszy w historii użyto zmasowanej ilości czołgów do ataku?
start learning
pod Cambrai, 1917 (20 XI)
Jakie rewolucje w Rosji miały miejsce w 1917 roku?
start learning
lutowa, październikowa
Co nastąpiło w wyniku rewolucji lutowej w 1917 roku?
start learning
obalenie monarchii
Co zostało utworzone po obaleniu monarchii w Rosji?
start learning
Rząd Tymczasowy
Jak inaczej nazywa się rewolucja październikowa z 1917 r?
start learning
rewolucja bolszewicka
Kto podczas I wojny światowej był prezydentem USA?
start learning
Woodrow Willson
Jak nazywa się program pokojowy przedstawiony przez Woodrowa Wilsona w 1918 roku?
start learning
Czternaście punktów Wilsona (8 I)
Gdzie ofensywa wojsk alianckich zakończyła się wyparciem wojsk niemieckich w 1918?
start learning
nad Marną
Gdzie i kiedy podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim?
start learning
w Compiegne, 11 XI
W wyniku jakiego traktatu i z kiedy Rosja wycofała się z wojny?
start learning
w Brześciu, 3 III
Jakie dynastie upadły w wyniku I wojny światowej?
start learning
Habsburgów, Romanowów, Hohenzollernów
Jakie państwa rozpadły się w wyniku I wojny światowej?
start learning
Imperium Rosyjskie, Austro-Węgry
Jakie m. in nowe państwa powstały na mapie Europy w wyniku I wojny światowej?
start learning
Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, republika bałtycka
Dwie ważne bitwy morskie rozegrane między Niemcami a WB?
start learning
pod Helgolandem, na Dogger Bank
W którym roku miała miejsce bitwa pod Helgonadem?
start learning
1914
W którym roku miała miejsce bitwa na Dogger Bank?
start learning
1915
Jak nazywał się amerykański transatlantyk zatopiony przez Niemców w 1915 roku?
start learning
Lusitania
Jak się nazywała i kiedy odegrała się największa bitwa morska I wojny światowej?
start learning
bitwa jutlandzka, (31) V- (1) VI 1916
Jakie państwo w 1915 roku przystąpiło do wojny po stronie państw centralnych?
start learning
Bułgaria
Jakie państwo w 1917 roku przystąpiło do wojny po stronie Ententy?
start learning
Grecja
W którym roku i gdzie rozegrała się bitwa pomiędzy armią włoską a wojskami niemieckimi i austro-węgierskimi?
start learning
pod Caporetto, 1917
Na jakim terytorium toczyły się działania zbrojne prowadzone przez Turcję przeciw Rosji?
start learning
na Kaukazie
W którym roku Włochy przeszły na stronę ententy?
start learning
1915

You must sign in to write a comment