Wiosna Ludów

 0    83 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jakich latach trwała wiosna ludów?
start learning
1848-49
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła we Francji w 1848r?
start learning
lutowa
Kiedy wybuchła rewolucja lutowa?
start learning
22 lutego 1848
Jak nazywał się król, który abdykował 24 lutego 1848 r?
start learning
Ludwik Filip
Co było organizowane masowo przez opozycję króla przed wybuchem rewolucji lutowej?
start learning
bankiety
Jak organ władzy został powołany w paryżu po abdykacji Ludwika Filipa?
start learning
Rząd Tymczasowy
Czego dokonał Rząd Tymczasowy 25 lutego 1848 r?
start learning
proklamacji republiki
Jak nazywał sie organ powołany w celu rozpatrywania spraw robotniczych?
start learning
Komisja Luksemburska
Jak nazywały się roboty publiczne, dające zajęcie bezrobotnym?
start learning
warsztaty narodowe
Z czego opłacane były warsztaty narodowe?
start learning
podatków poddanych
W kwietniu 1848 miały miejsce pierwsze powszechne wybory do czego?
start learning
Zgromadzenia Konstytucyjnego
Kto zwyciężył w wyborach do Zgromadzenia Konstytucjnego?
start learning
liberalni republikanie
Co zlikwidowało Zgromadzenie Konstytucyjne?
start learning
Komisje Luksemburską, warsztaty narodowe
Jak nazywa się powstanie robotników we Francji w 1848?
start learning
powstanie czerwcowe
Kiedy wybuchło powstanie czerwcowe?
start learning
23 czerwca 1848
Co zostało uchwalone w listopadzie 1848 r. we Francji?
start learning
nowa konstytucja
Jaki organ władzy, zgodnie z nową konstytucją, sprawował najwyższą władzę w państwie?
start learning
jednoizbowy parlament
Co ile lat odbywały się wyboru do parlamentu?
start learning
3
Kto zgodnie z konstytucją z 1848 roku sprawował rolę głowy państwa?
start learning
prezydent
Co ile lat miał być wybierany prezydent?
start learning
4
Czy prezydent miał prawo do ponownego wyboru?
start learning
nie
Kto został pierwszym prezydentem Francji?
start learning
Ludwik Bonaparte
Kim Ludwik Bonaparte był dla Napoleona I?
start learning
bratankiem
W którym roku Ludwik Bonaparte przeprowadził zamach stanu?
start learning
1851 (grudzień)
Co rozwiązał Ludwik Bonaparte w 1851 r.?
start learning
Zgromadzenie Prawodawcze
O czym mówił plebiscyt wydany przez Ludwika Bonaparte w 1851?
start learning
o wydłużeniu rządów do 10 lat
Kiedy Ludwik Bonaparte ogłosił się cesarzem Francji?
start learning
2 grudnia 1852
Jakie imię przyjął Ludwik Bonaparte, jako cesarz?
start learning
Napoleon III
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła w krajach niemieckich w 1848 r.?
start learning
marcowa
Gdzie miał miejsce zjazd liberałów niem., na którym uchwalili decyzję o zwołaniu ogólnoniem. parlamentu?
start learning
w Heidelbergu
Jak nazywał sie ówczesny władca Prus?
start learning
Fryderyk Wilhelm IV
Co zapowiedział Fryderyk Wilhelm IV w manifeście do ludu Berlina wygłoszonym 19 marca 1848 r?
start learning
uwolnienie więźniów politycznych, wycofanie wojsk z miasta
Co obiecał Fryderyk Wilhelm IV w manifeście, Do narodu niemieckiego"? (21 marca)
start learning
nową konstytucję
Dokładna data obrad pierwszego w historii ogólnoniemieckiego parlamentu?
start learning
18 maja 1848
Gdzie odbyły się obrady parlamentu 18 maja 1848 r?
start learning
w Frankfurcie (nad Menem)
Na parlamencie w Frankfurcie postanowiono zminimalizować prawa do odrębności jakich narodów?
start learning
Czechów, Polaków, Włochów
Jakie dwie koncepcje dotyczące granic państwa były rozważane we Frankfurcie?
start learning
wielkoniemiecka, małoniemiecka
Co zgodnie z koncepcją wielkoniemiecką miało się znaleźć w granicach państwa oprócz krajów niemieckich?
start learning
Austria
Która koncepcja ostatecznie zwyciężyła?
start learning
małoniemiecka
Zgodnie z koncepcją małoniemiecką Niemcy miały się stać federacją autonmicznych państw pod hegemonią...?
start learning
Prus
Komu zaproponowano tytuł cesarza po ustaleniu konstytucji frankfurckiej?
start learning
Fryderykowi Wilhelmowi IV
Czy Fryderyk Wilhelm IV przyjął koronę cesarską?
start learning
nie
W którym roku została wydana konstytucja frankfurcka?
start learning
1849
W którym roku Fryderyk Wilhelm IV nadał nową konstytucję?
start learning
1850
Gdzie mieściła się placówka rewolucjonistów, która upadła, jako ostatnia?
start learning
w twierdzy Rastatt w Badenii
W ktorym roku upadła twierdza Rastatt w Badeni?
start learning
1849 (23 lipca)
Z jakich państw składało się Cesarstwo Habsburgów?
start learning
Austria, Węgry, Czechy
W jakich państwach Cesarstwa Habsburgów miały miejsce pierwsze wystąpienia rewolucyjne?
start learning
Czechy, Węgry
Jak nazywał się władca Cesarstwa Habsburgów?
start learning
Ferdynand I
Kogo odwołał z urzędu Ferdynand I?
start learning
Klemensa Metternicha
Co w kwietniu 1848 roku zrobił ces. Ferdynand I?
start learning
oktrojował konstytucję
Co zrobił cesarz w obliczu wybuchu kolejnych zamieszek?
start learning
uciekł ze stolicy
Jak organ władzy przejął władzę w stolicy po uciecze Ferdynanda I?
start learning
Komitet Bezpieczeństwa
Jaki był główny problem rozważany na obradach parlamentu astriackiego w lipcu 1848?
start learning
odszkodowanie dla szlachty za zniesienie pańszczyzny
Co zrobił Ferdynand I w grudniu 1848 roku?
start learning
abdykował
Kto przejął tron cesarski po Ferdynandzie I?
start learning
Franciszek Józef
Jak nazywali się główni przywódcy opozycji wobec cesarza na Węgrzech?
start learning
Lajos Kossuth, Sándor Petöfi
Kogo wsparli Habsburgowie przeciwko Węgrom?
start learning
Chorwatów
Co zajęli Austriacy w 1849 roku?
start learning
Budę, Peszt
Co ogłosił Franciszek Józef I w marcu 1849 roku?
start learning
przyłączenie Węgier do Austrii
Co ogłosiły rząd i sejm węgierski w kwietniu 1849 roku?
start learning
deklarację niepodległości, detronizację Habsburgów
Kto udzielił pomocy zbrojnej Austrii przeciwko Węgrom?
start learning
Rosja
Jak nazywał się dowódca wojsk rosyjskich, który wkroczył na Węgry w maju 1849 roku?
start learning
Iwan Paskiewicz
Kto dowodził wojskami austriackimi, które walczyły z rewolucjonistami włoskimi w 1848 r.?
start learning
Joseph Radetzky
Jakie włoskie miasto ogłosiło się w 1848 roku republiką?
start learning
Wenecja
Jak nazywał się ówczesny król Sardynii?
start learning
Karol Albert
Gdzie odbyła się bitwa w 1848 roku, która okazała się być dotkliwą klęską dla Sardyńczyków?
start learning
pod Custozą
Jak nazywał się papież, który w wyniku rozruchów w Państwie Kościelnym uciekł w 1848 roku z Rzymu?
start learning
Pius IX
Co ogłosiło Zgromadzenie Konstytucyjne Państwa Kościelnego w 1849 roku?
start learning
powołanie Republiki Rzymskiej
W jakim mieście włoskim w 1849 zwyciężyła rewolucja?
start learning
Toskanii
Jak nazywał się władca Toskanii, który uciekł z niej w 1849?
start learning
Leopold II
W którym roku Królestwo Sardynii wznowiło działania wojenne?
start learning
1849 (marzec)
Jaka bitwa w 1849 roku okazała się być kolejną klęską dla Sardyńczyków?
start learning
pod Novarą
Co zrobił Karol Albert po klęsce pod Novarą?
start learning
abdykował
Kto przejął tron po Karolu Albercie?
start learning
Wiktor Emanuel II
Kto zdobył Rzym 3 lipca 1849 roku?
start learning
Francuzi
Jakim pokojem zakończyła się Wiosna Ludów we włoszech?
start learning
w Mediolanie
Co zostało narzucone Sardynii na pokoju w Mediolanie?
start learning
kontrybucja (na rzecz Austrii)
Kto to jest?
start learning
Napoleon III
Kto to jest?
start learning
Wiktor Emanuel II
Kto to jest?
start learning
Ferdynand I
Kto to jest?
start learning
Franciszek Józef
Kto to jest?
start learning
Fryderyk Wilhelm IV

You must sign in to write a comment