KONGRES WIEDEŃSKI

 0    46 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy dokładnie Napoleon został zmuszony do bezwarunkowej abdykacji?
start learning
6 kwietnia 1814
Kto przeforsował umowę dotyczącą zasad na jakich abdykował Napoleon?
start learning
Aleksander I
Jaki pokój zakończył wojnę Francji z VI koalicją?
start learning
w Paryżu
Dokładna data pokoju w Paryżu
start learning
30 maja 1814
Na mocy pokoju paryskiego Francja powracała do granic z... roku?
start learning
1792
Jakie kraje zakończyły wojnę z Francją na pokoju w Paryżu?
start learning
Austria, Prusy, Wielka Brytania, Rosja
Kto zasiadał na tronie Francji w 1814 roku?
start learning
Ludwik XVIII Burbon
Jak nazywał się minister spraw zagranicznych Ludwika XVIII?
start learning
Charles Talleyrand
Księciem czego był Charles Talleyrand?
start learning
Benewentu
W którym roku miał miejsce konres wiedeński?
start learning
1814- 1815
Car rosyjski chciał uzyskać poparcie Prus w zamian za przyłączenie do nich...?
start learning
Saksonii
Kto pełnił w Wiedniu funkcję gopodarza?
start learning
Franiszek I
Kim był Franciszek I?/
start learning
cesarzem Austrii
Kto był ministrem spraw zagranicznych Franciszka I?
start learning
Klemens von Metternich
Przedstawiciele jakich krajów podejmowali decyzje na konkgresie wiedeńskim?
start learning
Austrii, Prus, Rosji, Anglii, Francji, (tylko formalnie) Hiszpanii
Jak inaczej nazywa się zasada prawiwotości?
start learning
legitymizm
Co oznaczała zasada legitymizmu?
start learning
nienaruszalność historycznych praw dynastii do tronu
Z jakiej zasady wynikała konieczność samoograniczenia programów terytrialnych uczestników obrad wiedeńskich?
start learning
zasady równowagi sił
Co otrzymały Prusy w zamian za jedynie 2/5 Saksonii?
start learning
departament poznański, bydgoski, Gdańsk, Toruń
Co otrzymała Rosja w wyniku kongresu wiedeńskiego?
start learning
resztę Księstwa Warszawskiego
Pod opieką Austrii, Prus i Rosji znajdowało się odtąd wolne miasto...?
start learning
Kraków
Jak został nazwany kraków po 1815?
start learning
Rzeczpospolita Krakowska
Jak ironicznie był nazywany kongres wiedeński?
start learning
Tańczący kongres
Jak nazywał się król pruski?
start learning
Fryderyk Wilhelm III
Jak nazywał się marszałek na służbie Ludwika, który przeszedł na stronę Napoleona po jego powrocie?
start learning
Ney
Z czyimi armiami walczył Napoleon w 1815 roku?
start learning
Wellingtona, Blüchera
W jakiej ważnej bitwie w 1815 roku Napoleon poniósł klęskę? (dokładna data)
start learning
pod Waterloo, 18 czerwca 1815
Kiedy Napoleon ponownie abdykował?
start learning
22 czerwca 1815
Jak nazywał się proces przywracania dawnych porządków prowadzony przez Ludwika XVIII?
start learning
restauracja
Jaki epizod przyśpieszył zakończenie kongresu wiedeńskiego?
start learning
100 dni Napoleona
Kiedy podpisano akt końcowy na kongresie wiedeńskim?
start learning
12 czerwca 1815
Co zostało utworzone z depratamentów poznańskiego i bydgoskiego?
start learning
Wielkie Księstwo Poznańskie
Jak nazywała się utworzona na kongresie wiedeńskim konfederacja państw niemieckich i wolnych miast?
start learning
Związek Niemiecki
Jakie państwo przewodniczyło Związkowi Niemieckiemu?
start learning
Austria
Kto w 1815 roku podjął próbę zjednoczenia Włoch?
start learning
Joachim Murat
Pod czyim berłem zostały połączone Neapol i Sycylia?
start learning
Ferdynanda IV Burbona (Ferdynand I później)
Co zostało utworzone na terenie Włoch w 1816 r?
start learning
Królestwo Obojga Sycylii
Jakie państwa wchodziły jeszcze prze 1815 w skład Niderlandów?
start learning
Belgia, Holandia
Z czego składała się federacja szwajcarska?
start learning
(22) suwerennych kantonów
Jak nazywał się sojusz polityczncy Rosji, Austrii i Prus?
start learning
Święte Przymierze
Kto był inicjatorem Świętego Przymierza?
start learning
Aleksander I
W którym roku i gdzie został podpisany Akt Świętego Przymierza?
start learning
1815, Paryż
Do Świętego Przymierza dołączyły się wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem...?
start learning
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Państwa Kościelnego
Co było odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na Święte Przymierze?
start learning
doktryna Monroe
Kim był James Monroe?
start learning
prezydentem Stanów Zjednoczonych
W którym roku została sformułowana doktryna Monroe?
start learning
1823

You must sign in to write a comment