XVIII wiek

 0    54 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jakich latach Piotr I został władcą?
start learning
lata 80 XVII w
Jaki organ polityczny usunął Piotr I na początku XVIII wieku?
start learning
dumę bojarską
Co powołał Piotr I w 1711 r. w miejsce dumy bojarskiej?
start learning
Senat Rządzący (9 osób)
Czym zajmował się Senat Rządzący?
start learning
administracją, przygotowywaniem ustaw, najwyższy sąd
Co powołał Piotr I na wzór ministerstw?
start learning
9 kolegiów
Na co Piotr I podzielił swój kraj?
start learning
gubernie
Co wprowadził Piotr I w miastach?
start learning
samorządy lokalne
Jak nazywał się dokument ustalający hierarchię wojskową i urzędniczą, wydany w 1722 r?
start learning
Tabela Rang
Co automatycznie uzyskiwał wojskowy po przekroczeniu 11 stopnia woj.?
start learning
szlachectwo
Jaką reformę w szkolnictwie przeprowadził Piotr I?
start learning
przymus szkolny (dla chłopców od 10 do 15 roku życia)
Jak nazywa się uproszczona wersja cyrylicy?
start learning
gradżanka
Jak nazywa się system rządów sprawowany przez Piotra I?
start learning
samodzierżawie
Jaki tytuł przyjął Piotr I w 1721 roku?
start learning
Imperatora Wszechrosji
W co zamieniło się cesarstwo rosyjskie (moskiewskie) w 1721 r?
start learning
Imperium Rosyjskie
Jaką szkołę utworzył Piotr I?
start learning
Korpus Kadetów
Jak nazywał się organ sprawujący władzę nad Cerkwią, utworzony przez Piotra I?
start learning
Najświętszy Synod
Kto był faktyczną głową Cerkwii w XVIII wieku w Rosji?
start learning
car
W jakich latach trwała wojna północna?
start learning
1700-1721
Jakie kraje wchodziły w skład antyszwedzkiej koalicji?
start learning
Saksonia, Brandenburgia, Dania
Jak nazywał się władca Saksonii i RP?
start learning
August II Mocny
Jak nazywał się ówczesny król Szwecji?
start learning
Karol XII
Gdzie Karol XII pokonał Rosjan w 1700 roku?
start learning
pod Narwą
Jakie miasto zaczęło powstawać po opanowaniu przez Rosjan ujścia Newy?
start learning
Petersburg
W jakiej bitwie z Rosją Karol XII poniósł klęskę?
start learning
pod Połtawą (1709 r.)
Jaki kraj włączył się do wojny północnej w 1709 roku?
start learning
Turcja
Z kim przegrał Piotr I w bitwie pod Prutem w 1711 roku?
start learning
Turkami
Jakim pokojem zakończyła się wojna północna?
start learning
w Nystad
Jakie tereny uzyskała Rosja w wyniku pokoju w Nystad?
start learning
Estonia, Ingria, Inflanty, cz Karelii
Jakie tereny uzyskała Szwecja w wyniku pokoju w Nystad?
start learning
Finlandia
Kiedy miał miejsce pokó w Nystad?
start learning
1721
Wojna północna przyniosła kres jakiemu Imperium?
start learning
Szwecji
W którym roku zmarł Piotr Wielki?
start learning
1725
W jakich latach panowała Katarzyna II?
start learning
1762-1796
Wdową po kim była Katarzyna II?
start learning
Piotrze III
Kto rządził w Rosji po śmierci Piotra Wielkiego?
start learning
jego córki
W jakich latach trwała wojna siedmioletnia?
start learning
1756-1763
Jaki kraj walczył po stronie Wielkiej Brytanii w wojnie 70-letniej?
start learning
Prusy
Jakie kraje znajdowały się w opozycji wobec Prus i Wielkiej Brytanii?
start learning
Francja, Austria, Rosja
Jak nazywał się ówczesny władca pruski?
start learning
Fryderyk II
Kto został nowym władcą po śmierci Katarzyny II?
start learning
Piotr III
Jak nazywa się fakt, że Prusy przetrwały wojnę 7-letnią?
start learning
cud domu brandeburskiego
Z kim głównie Wielka Brytania prowadziła walki podczas wojny 7-letniej i o co?
start learning
z Francją o kolonie
Jakim pokojem zakończyła się wojna 7-letnia?
start learning
w Paryżu
Co otrzymała WB w wyniku pokoju w Paryżu?
start learning
Kanadę
Co otrzymały Prusy w wyniku pokoju z Austrią?
start learning
Śląsk
Jak nazywa się proces słabnięcia wpływu religijnego na różne dziedziny życia społeczeństwa?
start learning
laicyzacja
Jaki władca dokonywał laicyzacji społeczeństwa?
start learning
Fryderyk II
Kto sprawował rządy w Austrii podczas wojny 7-letniej?
start learning
Maria Teresa
Jak nazywał się syn Marii Teresy, który objął po niej rządy?
start learning
Józef II
Jak nazywano monarchię józefińską?
start learning
państwem policyjnym
Podczas swoich rządów Józef II podjął próbę zniesienia czego?
start learning
poddaństwa
Jak nazywała się nowa polityka wyznaniowa w państwie Józefa II?
start learning
józefinizm
Jak nazywał się wydany w 1781 roku w Austrii dokument gwarantujący swobodę wyznaniową?
start learning
patent tolerancyjny
Jak inaczej nazywa się wojnę 7-letnią?
start learning
trzecia wojna śląska

You must sign in to write a comment