Rozprawka- przydatne zwroty

 0    31 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Osobiście uważam, że
start learning
Personally, I believe (that)
Moim zdaniem
start learning
In my opinion, / To my mind,
W tym eseju będę dowodzić, że
start learning
In this essay I am going to argue that
Pozwólcie, że wytłumaczę, dlaczego zgadzam się z takim poglądem
start learning
Let me explain why I agree with this view
Z punktu widzenia (rodziców)
start learning
From the (parents') point of view
Po pierwsze i najważniejsze
start learning
First and foremost,
Z jednego powodu
start learning
For one thing,
Na początek
start learning
To begin with,
Z jednej strony
start learning
On the one hand,
Głównym argumentem przeciw ... jest
start learning
The main argument against ... is that
Głównym argumentem za... jest
start learning
The main argument in support of... is that
Jednym z argumentów przeawiających na korzyś jest to, że...
start learning
One argument in favour is that
synonim do advantage
start learning
benefit
synonim do disadvantage
start learning
drawback
Często (również) ma nadzieję się na to, że (to wydarzenie)...
start learning
It is also often hoped that (the event) will...
Ważne jest również rozważenie...
start learning
It is also important/ vital to consider...
Kolejnym minusem jest...
start learning
Another downside is...
Dodatkowo
start learning
In addition, /additionally
Oprócz tego...
start learning
Apart from this/ that,
Nie tylko to, lecz także
start learning
Not only that, but...
Niemniej jednak
start learning
Nevertheless/ Nonetheless
Wprawdzie
start learning
Admittedly,
zalety przeważają nad wadami
start learning
advantages outweigh the disadvantages
Jesli o mnie chodzi
start learning
As far as I am concerned
Po rozważeniu/ podsumowaniu wszystkich...
start learning
All things considered... / Taking everything into account...
Ze wszystkich tych względów jestem przekonany, że
start learning
For all these reasons, I am convinced that
Zastanówmy się nad dobrymi i złymi stronami...
start learning
Let us consider the advantages and disadvantages of...
Taki pomysł ma zarówno dobre, jak i złe strony
start learning
This idea can be said to have both advantages and disadvantages.
Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?
start learning
What are the benefits and drawbacks of such a solution?
Jakie są argumenty za takim pomysłem i przeciw niemu?
start learning
What are the arguments for and against this idea?
Dużo osób (dzisiaj) uważa, że...
start learning
(Today) Many people believe that...

You must sign in to write a comment