Polska podczas I wojny światowej

 0    56 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak nazywano zwolenników ugrupowania prorosyjskiego?
start learning
pasywiści
Jak nazywano zwolenników ugrupowania proaustriackiego?
start learning
aktywiści
Jaki ruch polityczny był głównym reprezentantem pasywistów?
start learning
Narodowa Demokracja
Kto był głównym ideologiem i współzałożycielem ruchu narodowego?
start learning
Roman Dmowski
Jak nazywa się partia socjalistów polskich utworzona w 1906 w wyniku rozłamu w PPS?
start learning
PPS- Frakcja Rewolucyjna
Jakie stronnictwa galicyjskie reprezentowały ruch niepodległościowy?
start learning
PPSD, ludowcy, Polskie Stronnictwo Postępowe
Rozwiń skrót PPSD
start learning
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska
Jaki związek został uwtworzony po aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 r?
start learning
Związek Walki Czynnej
Jaki był główny cel Związku Walki Czynnej?
start learning
powstanie antyrosyjskie
Z czyjej inicjatywy powstał ZWC?
start learning
Piłsudskiego, Sosnowskiego
Jak nazywała się komisja powstała wskutek porozumienia partii politycznych działających w Galicji?
start learning
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
Rozwiń skrót PSL
start learning
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PPS
start learning
Polska Partia Socjalistyczna
Celem KSSN było utworzenie zalążku państwa polskiego z jakich ziem?
start learning
rosyjskich
Kto stał na czele orientacji proaustriackiej lojalistycznej?
start learning
Michał Bobrzyński
O utworzenie jakiego państwa postulowali lojaliści?
start learning
trialistycznego (Austro-Węgry-Polska)
Jaka partia reprezentowała orientację antyniepodległościową?
start learning
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL)
Jaki program przedstawiała SDKPiL?
start learning
internacjonalistyczny (oparty na ogólnoeuropejskiej rewolucji proletariackiej)
Jaki był cel programu internacjonalistycznego SDKPiL?
start learning
dyktatura robotnicza
Do jakiego ugrupowania politycznego należał Władysław Sikorski?
start learning
lojalistycznego
Do jakiej partii należał Feliks Dzierżyński?
start learning
SDKPiL
Do jakiej partii należał J. Piłsudski?
start learning
PPS- Frakcja Rewolucyjna
Kto wygłsił odezwę do Polaków w której zapowiedział zjednoczenie ziem polskich pod berłem Romanowów? (1914)
start learning
Mikołaj Mikołajewicz
Kim był Mikołaj Mikołajewicz?
start learning
głównodowodzącym wojsk rosyjskich, Wielkim Księciem
Mobilizacja jakich oddziałów nastąpiła 2 VIII 1914r?
start learning
strzeleckich
Jak nazywała się Kompania, która miała na celu powstanie antyrosyjskie?
start learning
I Kompania Kadrowa
Kto dowodził I Kompanii Kadrowej i skąd ona wyruszyła?
start learning
z krakowskich Oleandrów, Tadeusz Kasprzycki
Dokładna data wyruszenia I Kompanii Kadrowej
start learning
6 VIII 1914
Czy planowane w 1914 roku powstanie antyrosyjskie się udało?
start learning
Nie
Co zostało powołane 16 VIII 1914 r?
start learning
Naczelny Komitet Narodowy
Gdzie powstało NKN?
start learning
w Krakowie
Kto stanął na czele NKN?
start learning
Juliusz Leo
U boku jakiej armii służyły Legiony Polskie?
start learning
austriackiej
Kto dowodził pierwszym pułkiem piechoty utworzonym w 1914 roku?
start learning
Piłsudski
Jakim gubernatorom została podporządkowana administracja polska podczas okupacji niemiecko-austriackiej?
start learning
Hans von Beseler (niem.), Erich Diller (austr.)
Jaka tajna organizacja założona przez Piłsudskiego w 1914 ujawniła się po zajęciu Warszawy?
start learning
Polska Organizacja Wojskowa
W którym roku został wydany akt 5 listopada?
start learning
1916
Przez kogo został wydany akt 5 listopada? (władcy)
start learning
Wilhelma II, Franciszka Józefa I
Jaka rada została powołana w wyniku aktu 5 listopada?
start learning
Tymczasowa Rada Stanu
Kto stanął na czele Tymczasowej Rady Stanu?
start learning
Wacław Niemojewski
Kiedy Mikołaj II zapowiedział utworzenie państwa polskiego z własnym wojskiem i parlamentem?
start learning
25 XII 1916
Po której rewolucji w Rosji Polacy uzyskali prawo do samostanowienia?
start learning
lutowej
Co zostało powołane w czerwcu 1917 r?
start learning
Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol)
Kto dowodził Naczpol?
start learning
Władysław Raczkiewicz
Gdzie po klęsce Rosjan w 1916 wyjechał Dmowski?
start learning
do Lozanny
Co Dmowski utworzył w Lozannie w 1917 roku?
start learning
Komitet Narodowy Polski
Dokładna data wydania 14 punktów Wilsona
start learning
8 I 1918
Gdzie w 1917 r. zostali uwięzieni Piłsudki i Sosnowski?
start learning
w twierdzy magdeburskiej
Czego dokonała Tymczasowa Rada Stanu w 1917 roku?
start learning
samorozwiązania
Co powstało w miejsce Tymczasowej Rady Stanu?
start learning
Rada Regencyjna
Ile osób wchodziło w skład Rady Regencyjnej?
start learning
3
Wymień osoby wchodzące w skład Rady Regencyjnej
start learning
Zdzisław Lubomirski, Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski
Kto dowodził II Brydagą Legionów?
start learning
Józef Haller
Dokładna data przybycia Piłsudkiego do Wwy?
start learning
10 XI 1918
Nad czym Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo Piłsudkiego 11 listopada 1918?
start learning
siłami zbrojnymi
Kiedy Piłsudski przejął władzę cywilną a Rada Regencyjna dokonała samorozwiązania?
start learning
14 XI 1918

You must sign in to write a comment