REWOLUCJA AMERYKAŃSKA

 0    61 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Poczas jakiej wojny wojska angielskie zajęły wszystkie, poza Luizjaną, posiadłości francuskie w Ameryce Pn?
start learning
wojny siedmioletniej
W jakich latach trwała wojna 7-letnia?
start learning
1756-1763
Jaką ustawę wprowadził parlament angielski w 1765 roku?
start learning
Stamp Act
Jak inaczej nazywa się Stamp Act?
start learning
Uchwała o opłatach stemplowych
Przy jakiej okazji były pobierane opłaty stemplowe?
start learning
wystawianiu dokumentów urzędniczych
Co koloniści przygotowali w odpowiedzi na Stamp Act?
start learning
Deklarację praw
Co uchwalił parlament angielski w 1767 roku?
start learning
wyższe cła na towary przywożone do Ameryki
Jaką ustawę ogłosili Anglicy w latach 70 XVIII wieku? (rok)
start learning
ustawa o herbacie, 1773
Kto na mocy ustawy o herbacie miał wyłączność na handlowanie tym towarem?
start learning
Kompania Wschodnioindyjska
Jak nazywa się zatopienie ładunków angielskich statków z herbatą przez kolonistów (przebranych za Indian)?
start learning
bostońskie picie herbaty
W odwecie na bostońskie picie herbaty parlament angielski wymierzył serię ustaw w jaki stan?
start learning
Massachusetts
Co jest stolicą stanu Massachusetts?
start learning
Boston
Co i gdzie zostało zwołane przez kolonistów w odpowiedzi na represje angielskiego parlamentu?
start learning
I Kongres Kontynentalny, Filadelfia
W pierwszym kongresie kontynentalnym wzięły udział wszystkie kolonie z wyjątkiem...?
start learning
Georgii
O utworzeniu jakich zbrojnych oddziałów zadecydował I Kongres Kontynentalny?
start learning
milicji
Czego zakazywała wydana przez anglików w 1775 roku ustawa?
start learning
handlu koloniom ze wszystkimi państwami poza Wielką Brytanią
Wszystkie ważne bitwy podczas wojny o niepodległość?
start learning
pod Lexington, pod Bunker Hill, pod Saratogą, pod Yorktown
W których bitwach zwyciężyli koloniści?
start learning
pod Saratogą, pod Yorktown
W którym roku miała miejsce bitwa pod Lexington i Bunker Hill?
start learning
1775
O jakie miasto rozygrywały się walki pod Bunker Hill?
start learning
Boston
Kolonistom udało się ostatecznie odzyskać Boston w którym roku?
start learning
1776
W którym roku zwołano II Kongres Kontynentalny w Filadelfii?
start learning
1775
Decyzję o powołaniu czego podjął II Kongres Kontynentalny?
start learning
reguralnej armii
Jak nazywała się reguralna armia kolonistów i kto nią dowodził?
start learning
Armia Kontynentalna, Jerzy Waszyngton
Jaki publicysta i jaki traktat wydał w 1776?
start learning
Thomas Paine, Zdrowy Rozsądek
Co w traktacie pt. Zdrowy Rozsądek udowodnił Thomas Paine?
start learning
większe zyski koloniom przyniesie zerwanie z Anglią
Co na wniosek kongresu przejąło władzę we wszystkich 13 koloniach?
start learning
kongresy prowincjonalne (zamiast królewskich urzędników)
Kiedy Kongres Kontynentalny przyjął Deklarację niepodległości?
start learning
4 lipca 1776
Kto stał na czele komisji przygotowującej Deklarację niepodległości?
start learning
Thomas Jefferson
Czym stawało się 13 koloni na mocy deklaracji niepodległości?
start learning
niezależnymi stanami
Jakim państwem są Stany Zjednoczone?
start learning
federacyjnym
Kto i w którym roku dowodził oddziałami stanów pod Saratogą?
start learning
Jerzy Waszyngton, 1777
Jakie kraje poparły Stany Zjednoczone w walce o niepoległość?
start learning
Francja, Hiszpania, Holandia
Najważniejsi wojskowi z Europy, którzy przyłączyli się do oddziałów Stanów Zjednoczonych?
start learning
Wilhelm von Steuben (pruski oficer), Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, La Fayette (fr. gen.)
W którym roku i gdzie Stany Zj. ostatecznie pokonały anglików?
start learning
1781, pod Yorktown
Na jakim pokoju i w którym roku anglicy uznali niepodległość Stanów Zj?
start learning
1783, w Wersalu
Co Anglicy utracili na rzecz Hiszpanii w 1783 r?
start learning
Florydę
Jaki pas ziem anglicy przekazali Stanom Zj. w 1783 r?
start learning
między Appalachami a Missisipi
W którym roku zebrał się kongres mający zając się określeniem relacji między stanami?
start learning
1787
Kto przewodniczył konresowi w 1787 r i jaki rząd miał zostać na nim utworzony?
start learning
Jerzy Waszyngton, federalny
Jakie ugrupowania ścierały się ze sobą w 1787 r?
start learning
federaliści, separatyści
Czego zwolennikami byli separatyści?
start learning
funkcjonowania stanów, jako oddzielnych państw
Na czym polega państwo federacyjne?
start learning
części (np. stany) obdarzone autonomią ze wspólnym (federacyjnym) rządem
Jaka ważna postać, oprócz Jerzego Waszyngtona była zwolennikiem federacji?
start learning
Benjamin Franklin
Jaka ustawa określa zasady funkcjonowania ustroju państwa?
start learning
Konstytucja
Kiedy została wydana Konstytucja Stanów Zjednoczonych?
start learning
17 września 1787
Jaki podział władzy wprowadzała Konstytucja Stanow Zj?
start learning
trójpodział (idea Monteskiusza)
Jaki organ władzy sprawował władzę ustawodawczą?
start learning
Kongres
Z czego złożony był Kongres?
start learning
Izba reprezentantów, Senat
Ilu przedstawicieli każdego stanu zasiadało w senacie?
start learning
2
Jak nazywali się ludzie zasiadający w izbie reprezentantów?
start learning
kongresmeni (liczba proporcjonalna do liczby mieszkańców stanu)
Prawo wyborcze przysługiwało ludziom o wymaganym...?
start learning
cenzusie majątkowym
Kto sprawował władzę wykonawczą w państwie?
start learning
prezydent
Jak nazywa się procedura usunięcia prezydenta ze stanowiska?
start learning
procedura impeachmentu
Jaki organ posiadał najwyższą władzę sądowniczą w Stanach?
start learning
Sąd Najwyższy
Jak nazywały się poprawki wprowadzone do Konstytucji gwarantujące podstawowe swobody obywatelskie?
start learning
Karta Praw
W którym roku konstytucja została uzupełniona o Kartę Praw?
start learning
1791
Jaki system ukształtował się z czasem w Kongresie?
start learning
dwupartyjny
Jak od XIX wieku nazywa się federalistów?
start learning
republikanie
Jak z czasem zaczęto nazywać antyfederalistów?
start learning
demokraci
W którym roku została wprowadzona wspólna waluta dla wszystkich stanów- dolar amerykański?
start learning
1785

You must sign in to write a comment