Polska- rozbiory

 0    91 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski?
start learning
1764
Jaką szkołę utworzył Poniatowski?
start learning
Korpus Kadetów
Kto został komendantem Korpusu Kadetów?
start learning
Adam Kazimierz Czartoryski
Czym są boni ordinis?
start learning
Komisje dobrego porządku
Jak nazywała się pierwsza w Polsce spółka akcyjna?
start learning
Kompania Manufaktur Wełnianych
Jak nazywało się pierwsze polskie czasopismo?
start learning
Monitor
Jak nazywali się redaktorzy czasopisma, Monitor"?
start learning
Ignacy Krasicki, Franciszek Bohomolec
W którym roku miały miejsce konferencje dysydenckie?
start learning
1767
Pod osłoną czyich wojsk odbywały się konferencje dysydenckie?
start learning
rosyjskich
Gdzie miala miejsce konferencja z 1767 dotycząca protestantów?
start learning
w Toruniu
Gdzie miala miejsce konferencja z 1767 dotycząca prawosławnych?
start learning
w Słucku
Gdzie miała miejsce konferencja szlachty katolickiej?
start learning
w Radomiu
W obronie czego występowała szlachta katolicka na konferencji w Radomiu?
start learning
wiary i wolności
W którym roku został zwołany sejm w sprawie dysydentów?
start learning
1768
Co zostało uchwalone na sejmie z 1768?
start learning
prawa kardynalne
Kto gwarantował niezmienność praw kardynalnych ustanowionych w 1768?
start learning
Katarzyna II
Sprawa dysydentów stała się jedną z przyczyn jakiego ważnego wydarzenia z 1768?
start learning
konfederacji barskiej
Gdzie odbywał się sejm w sprawie dysydentów z 1768 r?
start learning
w Warszawie
Gdzie została zawiązana konfederacja barska?
start learning
w Barze na Podolu
Kto stanął na czele konfederacji barskiej?
start learning
Józef Pułaski, Michał Krasiński
Jaka konfederacja została ustanowiona 20 VI 1768?
start learning
konfederacja w Krakowie
Kto zdobył Kraków 17 VIII 1768?
start learning
Rosjanie
Jaki kraj wypowiedział Rosji wojnę w 1768 r.?
start learning
Turcja
Jaki kraj wsparł polskich konfederatów?
start learning
Francja
Jaka postawa charakteryzowała Austrię w 1768 r. w kwestii Polski?
start learning
neutralność
Jakie wydarzenie spowodowało krytykę konfederatów na dworach europejskich?
start learning
próba porwania króla
W którym roku konfederaci podjęli próbe porwania króla?
start learning
1771
W którym roku powstał organ polityczny i wojskowy, który ogłosił detronizację króla?
start learning
1769
Jak nazywał się organ powstały w 1769?
start learning
generaliści
Jakie ziemie zajęła Austria w latach 1769-70?
start learning
Spisz, Podhale
Co przed I rozbiorem Polski okupowały Prusy?
start learning
Prusy Królewskie
Gdzie został podpisany pierwszy traktat rozbiorowy Polski?
start learning
w Petersburgu
Dokładna data I rozbioru Polski?
start learning
5 VIII 1772
Na jakim sejmie i w którym roku doszło do zatwierdzenia I rozbioru?
start learning
w Warszawie, 1773
Jacy posłowie protestowali na sejmie w Warszawie z 1773?
start learning
Tadeusz Rejtan, Samuel Korsak
Jaki organ sprawował najwyższą władzę wykonwczą w RP ustanowiony po I rozbiorze?
start learning
Rada Nieustająca
Ilu członków liczyła Rada Nieustająca?
start learning
36
Ilu senatorów wchodziło w skład Rady Nieustającej?
start learning
18 (i tyle samo posłów)
Na ile depeartamentów dzieliła się Rada Nieustająca?
start learning
5
Wymień wszystkie departamenty wchodzące w skład Rady Nieustającej
start learning
Interesów Cudzoziemskich, Skarbowy, Wojskowy, Policji, Sprawiedliwości
Co rozwiązał Klemens XIV w 1773 roku w Polsce?
start learning
zakon jezuitów
Jaka komisja została powołana w 1773?
start learning
Komisja Edukacji Narodowej
Kto został pierwszym prezesem KEN?
start learning
Ignacy Massalski (biskup wileński)
Jaki organ zajmowała się opracowywaniem jednolitych podręczników?
start learning
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych
Wymień dwóch ważnych publicystów i działaczy politycznych w Polsce z tego okresu
start learning
Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj
Jakie obozy polityczne działały w tym czasie w Polsce?
start learning
obóz patriotyczny, stronnictwo hetmańskie, stronnictwo dworskie
Jakie rody polskie reprezentowały obóz patriotyczny?
start learning
Czartoryscy, (częściowo) Potoccy
Zwolennikami jakiego sojuszu byli członkowie obozu patriotycznego?
start learning
z Prusami
O zniesienie jakich praw kadynalnych postulował obóz patriotyczny?
start learning
liberum veto, wolnej elekcji
Kto stał na czele stronnictwa hetmańskiego?
start learning
(Seweryn) Rzewuski, (Franciszek Ksaweryn) Branicki, (Szczęsny) Potocki
Zwolennikami jakich rządów byli członkowie stronnictwa hetmańskiego?
start learning
magnackich w oparciu o Rosję
Stronnictwo dworskie odpowiadało się za współdziałaniem z jakim krajem?
start learning
Rosją
Obóz patriotyczny postulował o wojnę z kim?
start learning
Rosją, Austrią
W którym roku miała miejsce wojna pomiędzy Rosją a Turcją?
start learning
1787
Jaki kraj poparł Rosję w 1787?
start learning
Anglia
Jaki kraj poparł Turcję w 1787?
start learning
Prusy
Jaka wojna miała miejsce w 1788?
start learning
rosyjsko-szwedzka
W zamian za zgodę na co Poniatowski pomógł Rosji w 1788?
start learning
powiększenie armii, reformy ustrojowo-gospodarcze
Od kiedy do kiedy obradował Sejm Wielki?
start learning
1788-1792
Jaki organ został zniesiony na Sejmie Wielkim?
start learning
Rada Nieustająca
Jak nazywano podatek wprowadzony na Sejmie Wielkim?
start learning
ofiara dziesiątego grosza
Kiedy miała miejsce manifestacja mieszczan, na której czele stał prezydent Warszawy?
start learning
1789
Jak nazywała się manifestacja z 1789 i kto stał na jej czele?
start learning
czarna procesja, Jan Dekret
Jakie dwie ustawy zostały wydane w 1791?
start learning
ustawa o sejmikach, prawo o miastach
Kto zgodnie z ustawą o sejmikach utracił prawo głosu?
start learning
nieposesjonaci
W którym roku powstała Konstytucja 3 maja?
start learning
1791
Jakie trzy osoby miały wpływ na ostateczny tekst konstytucji?
start learning
Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj
W jaki sposób została przyjęta Konstytucja 3 maja?
start learning
poprzez aklamację
Na jakie izby dzielił się sejm?
start learning
poselską, senatorską
Kto izba w sejmie pełniła dominującą rolę?
start learning
poselska
Ile trwała kadencja w sejmie?
start learning
2 lata
Jak nazywała się zasada dotycząca obradowania w sejmie?
start learning
zasada permanentnej gotowości
Co zostało zniesione w 1791?
start learning
liberum veto
Zakaz zawiązaywania czego wprowadzono w 1791?
start learning
konfederacji
Jaką inicjatywę posiadał król?
start learning
ustawodawczą
Jaką ważną zasadę wprowadzono dotyczącą rządów króla?
start learning
król panuje, ale nie rządzi
Jakie organy sprawowały władzę wykonawczą?
start learning
król, straż praw
Jaka nazywały się kolegialne ministerstwa?
start learning
komisje rządowe
Wymień wszystkie komisje rządowe
start learning
policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu
Ile wyznaczono prowincji sądowniczych?
start learning
3
Wymień wszystkie prowincje sądownicze
start learning
małopolska, wielkopolska, litewska
Jakie sądy wprowadzono pod względem stanu, jaki miał być tam sądzony?
start learning
ziemskie, miejskie, referendarskie
Jak nazywał się sąd do spraw o zbrodnię stanu?
start learning
sąd sejmowy
Gdzie przeciwnicy konstytucji 3 maja zawiązali konfederację?
start learning
w Targowicy
Kto przejął władze po wojnie o konstytucję?
start learning
targowiczanie
Dokładna data II robioru Polski
start learning
23 I 1793
Na jakim sejmie II rozbiór Polski został ratyfikowany?
start learning
w Grodnie
Jaka zasada panowała na sejmie w Grodnie?
start learning
milczenie oznacza zgodę
Jakie państwa brały udział w I rozbiorze Polski?
start learning
Rosja, Prusy, Austria
Jakie państwa brały udział w II rozbiorze Polski?
start learning
Rosja, Prusy
Jakim typem sejmu był Sejm Czteroletni?
start learning
skonfederowanym
Posłowie zawiązywali konfederacje, każda z nich wybierała swojego marszałka, a sejm obradował „pod węzłem konfederacji”. Na takim sejmie decydowała większość głosów.

You must sign in to write a comment