Andegawenowie i Jagiellonowie na tronie Polskim

 0    34 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kto został władcą Polski po Kazimierzu Wielkim?
start learning
Ludwik Węgierski
Z jakiej dynastii pochodził Ludwik Węgierski?
start learning
Andegawenów
Czyim synem był Ludwik Andegaweński?
start learning
Karola Roberta
Kto sprawował rządy w imieniu Ludwika Węgierskiego w Polsce?
start learning
Elżbieta Łokietkówna, panowie małopolscy
Jaki przywilej wydał Ludwik Węgierski i w którym roku?
start learning
1374, przywilej koszycki
Jaki podatek obniżał przywilej koszycki?
start learning
poradlny
Jakiego stanu dotyczył przywilej koszycki?
start learning
rycerstwa
W którym roku przywilej koszycki został również rozciągnięty na duchowieństwo?
start learning
1381
W którym roku zmarł Ludwik Andegaweński?
start learning
1382
Kto został królem Polski po Ludwiku Andegaweńskim?
start learning
Jadwiga
W którym roku Jadwiga została koronowana na króla Polski?
start learning
1384
Co stało się z unią polsko-węgierską po koronacji Jadwigi?
start learning
przestała istnieć
Z kim początkowo była zaręczona Jadwiga?
start learning
Wilhelmem Habsburgiem
Kto ostatecznie został mężem Jadwigi?
start learning
Władysław Jagiełło
W którym roku i gdzie w zamian za małżeństwo z Jadwigą i tytuł króla polskiego, Jagiełło przyjął chrzest i przyłączył Litwę do korony?
start learning
W Krewie, 1385
Z jakim księciem litweskim zmagał się Władysław Jagiełło?
start learning
Witoldem
Kto w 1398 roku zawarł sojusz z Krzyżakami i oddał im Żmudź?
start learning
Witold
Jaka unia i w którym roku nadała ostateczny kształt związkowi polsko-litweskiemu?
start learning
w Horodle, 1413
W ktorym roku Władysław Jagiełło przyjął chrzest i ożenił się z Jadwigą?
start learning
1386
W którym roku umarła Jadwiga?
start learning
1399
W którym roku Zakon Krzyżacki otrzymał Żmudź od Witolda?
start learning
1402
Co Zakon Krzyżacki kupił od Brandenburgii?
start learning
Nową Marchię (graniczyła z Polską)
Z kim Zakon Krzyżacki odnowił sojusz na początku XV wieku?
start learning
Zygmuntem Luksemburczykiem (Węgry)
Jakie przywileje wydał Władysław Jagiełło aby zyskać poparcie szlachty i zapewnić tron swoim synom?
start learning
W Jedlni, w Krakowie
W którym roku Jagiełło wydał przywilej w Jedlni?
start learning
1430
W którym roku Jagiełło wydał przywilej w Krakowie?
start learning
1433
Co gwarantowały szlachcie przywileje w Jedlni i Krakowie?
start learning
nietykalność osobistą i majątkową
Kto został królem po Władysławie Jagiełło?
start learning
Władysław Warneńczyk
Jaki organ przejął władzę w Polsce wobec małoletnościi Władysława Warneńczyka?
start learning
rada regencyjna
Kto został wielkim księciem Litwy po śmierci Jagiełło?
start learning
Kazimierz (syn Jagiełły)
Co spowodowało przejęcie tytułu Wielkiego Księcia Liwty przez Kazimierza?
start learning
zerwanie unii polsko-litwekiej
W którym roku Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Polski?
start learning
1440
Do jakiej unii doszło w 1440 roku?
start learning
polsko-węgierskiej
Jaki wódz węgierski stał na czele wojsk polsko-węgierskich w walkach z turkami?
start learning
Jan Hunyada

You must sign in to write a comment