With a friend - Đối với bạn bè

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I've been really busy with my new job.
start learning
Tôi đã cực kỳ bận rộn với công việc mới của mình.
How long has it been?
start learning
Đã bao lâu rồi nhỉ?
I always remember the party we went to.
start learning
Tôi luôn nhớ về bữa tiệc mà chúng ta đến dự.
I'm not sure I can see you.
start learning
Tôi không chắc có thể gặp bạn nữa.
We must meet at the same place where we first met.
start learning
Chúng ta nhất định gặp ở chỗ cũ nơi lần đầu gặp gỡ.
How is your family?
start learning
Gia đình bạn thế nào rồi?
The whole family is fine.
start learning
Tất cả mọi người trong gia đình đều khoẻ.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment