Asking and answering personal questions - Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I love learning new languages.
start learning
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
start learning
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
I've been studying a lot.
start learning
Tôi đã đi học rất nhiều.
I'm a modern languages student.
start learning
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
start learning
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
Do you have any pets?
start learning
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
Where did you learn English?
start learning
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment