At work - Tại công sở

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I'll go out for lunch.
start learning
Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
Sorry to keep you waiting.
start learning
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
What time does the meeting start?
start learning
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
I've finished my work for today.
start learning
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
I'll be back in a minute.
start learning
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
Would you like a hand with that project?
start learning
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
Could you please give me your opinion on this?
start learning
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Vietnamese"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment