preterito imperfecto

 0    25 flashcards    misza9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Od małego jadłem czekoladę każdego dnia
start learning
De pequeño, comía chocolate todos los días
Kiedy mieszkaliśmy w Wiedniu chodziliśmy do opery każdego tygodnia
start learning
Cuando vivíamos en Viena, íbamos a la ópera todas las semanas
Został aresztowany Erytreiczyk podejrzeny o popełnienie przestępstwa gwałtu w restauracji w centrum Sztokholmu
start learning
Fue detenido un eritreo sospechoso de perpetrar una violación en un restaurante del centro de Estocolmo
Miał respirator, ale musiał powstrzymać oddychanie, aby nie robić baniek
start learning
Tenía un respirador pero tuvo que contener la respiración para no hacer burbujas.
Certyfikat piwinien zawierać informację wskazaną we wzorze który znajduje się w załączniku do IPPC, niezależnie od jego formatu.
start learning
El certificado deberá contener la información indicada en el modelo que figura en el anexo de la CIPF, con independencia de su formato.
elementy które biorą udział w komunikacji: nadawca i odbiorca
start learning
los elementos que intervienen en la comunicación: el emisor y el receptor
zjawisko, w którym istoty ludzkie zmieniają swoje zachowania (działania, myśli, uczucia, przekonania)
start learning
el fenómeno por el que los seres humanos modifican su conducta (actos, pensamientos, sentimientos, creencias)
Nie miałem odpowiedzi na ten e-mail, rozmawialiście z klientem? Zwiększy swoje zamówienie?
start learning
No tuve respuesta a este correo, ¿habéis hablado con el cliente?, ¿ampliará su pedido?
Nie była by to marka, z której moglibyśmy być bardzo dumni
start learning
no sería una marca de la que estar muy orgullosos.
Za pomoc nam w realizacji naszych celów i zaangażowanie.
start learning
Por ayudarnos a cumplir nuestros objetivos y por involucrarte.
A my wam wyślemy odpowiednie instrukcje, abyście je wnieśli do waszego zespołu
start learning
Ya os mandaremos las instrucciones pertinentes para que se la hagáis llegar a vuestro equipo.
Konieczne jest, aby każdy, kto zamierza zainstalować program, miał już zakupiony swój iPad.
start learning
Es necesario que todo aquel a quien se le va a instalar el programa tenga ya comprado su ipad.
nadawca, odbiorca i wiadomość
start learning
remitente, destinatario y el mensaje
przez informację która jest wymieniona.
start learning
por una información qué se intercambia
pełen szacunku
start learning
respetuoso
Przekazuję wam pliki tych trzech modeli, abyście je wymienili
start learning
Os paso fichas de estos tres modelos para que sustituyáis
zapisać się, zarejestrować, zakontraktować
start learning
fichar
plik, żeton, kostka domino, pionek
start learning
ficha
plik, kartoteka
start learning
fichero
wymienić, zamienić, zastąpić, zastępować
start learning
sustituir
czekan
start learning
el piolet
schronisko
start learning
el albergue
wywiązywać się, wykonywać, odbyć, odsiadywać, kończyć lata
start learning
cumplir
spełniać się, być spełnionym
start learning
cumplirse
czasowniki z przyimkami
start learning
verbos con preposiciones

You must sign in to write a comment