Matura podstawowa: List o pracę

 0    20 flashcards    twosteps
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Piszę, żeby ubiegać się o stanowisko..., które było ogłoszone...(kiedy i gdzie)
start learning
I am writing to apply for a post of... which was advertised in... on...
Mam spore doświadczenie w...
start learning
I have a considerable experience in... (verb + ing)
Przez ostatnie dwa lata pracowałam dla...
start learning
For the last 2 years I have worked for...
Moje obowiązki tam obejmowały obsługę klientów.
start learning
My responsibilities there included serving customers.
Byłam odpowiedzialna za...
start learning
I was responsible for...
Uważam siebie, że jestem solidny/ kreatywny.
start learning
I consider myself to be reliable/creativ.
Mogę dostarczyć referencje od poprzedniego pracodawcy, jeśli są potrzebne.
start learning
I can supply the reference from my previous employer if necessery.
Byłabym bardzo wdzięczna za możliwość odwiedzenia pańskiej firmy.
start learning
I will be very grateful for the opportunity to visit your company.
Moglibyśmy omówić moje podanie osobiście.
start learning
We could discuss my application in person.
Jestem osiągalny w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej...
start learning
I am available for interview...
Jeśli moje podanie będzie rozpatrzone pozytywnie, będę gotowa zacząć pracę...
start learning
If my application is successful, I will be available to start work on...
Załączam moje CV.
start learning
I am enclosing my CV.
Z poważaniem
start learning
Yours faithfully
Czekam na kontakt z panstwem.
start learning
I look forward to hearing from you.
Załączam nazwiska dwóch referentów, do których można się zwrócić po dalsze informacje.
start learning
I am enclosing the names of two refrees whom you can contact for further information.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje...
start learning
My professional experience includes...
Pracowałam dla... jako...
start learning
I worked for... as...
Chciałabym wyrazić moje zainteresowanie tą pracą, ponieważ zawsze interesowałam się...
start learning
I would like to express my intrest in this job becouse I have always been interested in...
Zawsze chciałam pracować...
start learning
I have always wanted to work...
Ta stanowisko spełnia moje oczekiwania o perfekcyjnej pracy.
start learning
This position fits my expectations of a perfect job.

Comments:

gosc wrote: 2011-03-02 20:24:26
Stokrotnie dzieki!!! praca na 6
patccold wrote: 2013-04-24 10:08:19
Na początek bardzo przydatne podstawowe zwroty w spawie pracy.

You must sign in to write a comment