Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 flashcards    twosteps
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
start learning
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
start learning
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
start learning
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
start learning
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
start learning
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
start learning
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
start learning
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
start learning
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
start learning
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
start learning
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
start learning
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
start learning
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
start learning
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
start learning
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
start learning
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
start learning
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
start learning
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
start learning
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
start learning
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
start learning
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
start learning
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
start learning
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
start learning
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
start learning
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
start learning
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
start learning
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
start learning
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
start learning
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
start learning
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
start learning
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
start learning
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
start learning
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
start learning
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
start learning
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
start learning
I must point out that...
Na domiar złego...
start learning
To make matters worse...
Problem w tym, że...
start learning
The problem is that...
Zamówiłam...
start learning
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
start learning
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
start learning
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

Comments:

bamb0l wrote: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

You must sign in to write a comment