English 800

 0    200 flashcards    jadzyn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
detektyw
start learning
a detective
wymeldować; wypisać (się)
start learning
to sign (oneself) out
decydujący; rozstrzygający; kluczowy (dla czegoś)
start learning
crucial (to/for sth)
nie spieszyć się (z robieniem czegoś)
start learning
to take one's time (doing sth)
dywan
start learning
a carpet
obiad; kolacja
start learning
C/U dinner
worek; torba; torebka
start learning
a bag
iść z powrotem; wracać
start learning
to go back
zmienić; przekształcić (kogoś/coś w kogoś/coś)
start learning
to turn (sb/sth into sb/sth)
herbata; herbatka
start learning
C/U tea
uśmiechać się (do kogoś/czegoś)
start learning
to smile (at sb/sth)
mieć warunki/predyspozycje
start learning
to have what it takes
wymiotować
start learning
to vomit / to puke
wymiociny
start learning
U vomit
wąs; wąsy
start learning
a mustache
operować (kogoś/coś)
start learning
to operate (on sb/sth)
robić; wykonywać; produkować; wytwarzać coś z czegoś
start learning
to make sth from sth
w pościgu/pogoni za kimś/czymś; na tropie kogoś/czegoś
start learning
in pursuit of sb/sth
rozwiązywać; znaleźć rozwiązanie
start learning
to solve
odnieść sukces; osiągnąć powodzenie w czymś
start learning
to succeed in (doing) sth
poufny; zaufany
start learning
confidential
peruka
start learning
a wig
wilgotny; mokry
start learning
humid
zirytowany; zdenerwowany; rozdrażniony (z powodu czegoś)
start learning
irritated (about/at/with/by sth)
palec (u nogi)
start learning
a toe
niewłaściwe zachowanie
start learning
U misbehavior
komponować; układać (np. wiersz)
start learning
to compose
płynny (o ruchach; stylu; mowie); biegły (o osobie; znajomości języka)
start learning
fluent
jeszcze w programie (tv)
start learning
more to come
kwota pieniędzy
start learning
sum of money
wartość
start learning
C/U worth
strasznie baćsię czegoś
start learning
to be terrified of sth
filiżanka; garnuszek; kubek; puchar; kielich
start learning
a cup
jeż; jeżozwierz
start learning
a hedgehog
publiczność; widownia
start learning
an audience
nos
start learning
a nose
sandał
start learning
a sandal
operator
start learning
an operator
zarazek; zarodek; zalążek
start learning
a germ
przen. zbadać coś (np. sprawę)
start learning
to look into sth
dolegliwość
start learning
an ailment
zarumieniony; zaczerwieniony
start learning
flushed
laik; osoba świecka
start learning
a layman
dioda
start learning
a diode
kundel; mieszaniec
start learning
a mongrel
widz
start learning
a viewer
przen. pożywka (dla kogoś/czegoś)
start learning
U fodder (for sb/sth)
genitalia
start learning
pl. genitals
brutalnie zaatakować/poturbować/pokiereszować
start learning
to savage
obozowicz; biwakowicz; kolonista
start learning
a camper
zatykać sobie uszy
start learning
to plug one's ears
zatrzymany; aresztowany
start learning
a detainee
pasować do (np. kolorem; deseniem); pasować do siebie
start learning
to match
okrutny; ohydny; potworny (np. o czynie; osobie)
start learning
atrocious
odpowiedzieć (na coś)
start learning
to reply (to sth)
odpowiedź
start learning
a reply
kura; samica (zwierzęcia)
start learning
a hen
stopniowo
start learning
gradually
zainteresować się czymś; zająć się czymś
start learning
to take up sth
współczuć komuś
start learning
to feel for sb
zadbać o zrobienie czegoś
start learning
to make a point of doing sth
pilnować się; nie wychylać się
start learning
to toe the line
powstanie
start learning
an uprising
pościel
start learning
pl. bedclothes
el.; mech. łączyć; sprzęgać
start learning
to couple
pesymistyczny (jeśli chodzi o coś)
start learning
pessimistic (about sth)
wielofunkcyjny; uniwersalny
start learning
multipurpose
bukiet
start learning
a bouquet
zerwać z tradycją
start learning
to break with tradition
zamknięcie
start learning
C/U closure
cło; taryfa celna
start learning
a customs
różnić; odróżniać się (od kogoś/czegoś)
start learning
to differ (from sb/sth)
zdezorganizowany
start learning
deranged
zwiotczały; sflaczały
start learning
flabby
motocyklista
start learning
a motorcyclist
wyciągnąc; wyrwać (coś)
start learning
to pull (out) (sth)
amplituda
start learning
an amplitude
śmietniczka; szufelka
start learning
a dustpan
pieluszka
start learning
a diaper / a nappy
schemat; plan; projekt (czegoś)
start learning
a scheme (for sth)
odrzucić; odmówić (komuś czegoś)
start learning
to refuse (sb sth)
gruntowny; dokładny; skrupulatny; całkowity; zupełny
start learning
thorough
szał; szaleństwo; obłęd
start learning
U madness
tarzać; pławić; nurzać się w czymś
start learning
to wallow in sth
uroczysty; ceremonialny; rytualny; obrzędowy
start learning
ceremonial
łatwowierny
start learning
gullible
przekraczać (np. dopuszczalną prędkość)
start learning
to exceed (the speed limit)
robaczywy
start learning
worm-eaten
rodowód; drzewo genealogiczne
start learning
C/U pedigree
ustępujący (np. o prezydencie)
start learning
outgoing
instynkt; odruch
start learning
C/U instinct
chem.; fizj. krzepnąć (np. o krwi)
start learning
to coagulate
wróbel
start learning
a sparrow
jednomyślny; jednogłośny
start learning
unanimous
wywnioskować
start learning
to induce
lekceważący (kogoś/coś)
start learning
dismissive (of sb/sth)
zakłócać (np. wydarzenie; ruch); przerwać (np. rozmowę; pracę)
start learning
to disrupt
pasjonujący; wciągający (np. o książce; filmie)
start learning
gripping
typowy (dla kogoś/czegoś)
start learning
typical (of sb/sth)
niedołężny; schorowany
start learning
infirm
weryfikować; rewidować; dokonywać rewizji
start learning
to revise
jak dalece; w jakim stopniu
start learning
to what extent
migotać
start learning
to flicker
pozwany; oskarżony
start learning
a defendant
pośladek
start learning
a buttock
dynamiczny
start learning
dynamic
dynamicznie
start learning
dynamically
udawać; symulować
start learning
to feign
rolka; szpulka
start learning
a reel
książkowy; garnący się do książek; oczytany
start learning
bookish
dziedziczny
start learning
hereditary
nora; jama
start learning
a burrow
zezować
start learning
to squint
zez
start learning
a squint
niedomagać
start learning
to ail
koncentracja; skupienie
start learning
U concentration
węgiel
start learning
U carbon
liniowy
start learning
linear
męka; udręka; męczarnia
start learning
C/U torment
miło mi to powiedzieć/usłyszeć
start learning
I'm glad to say/hear it
jednorodny
start learning
homogenous
wróg; nieprzyjaciel
start learning
an enemy / a foe
kostnica
start learning
a morgue
okaleczyć
start learning
to cripple
nieznaczny; drobny
start learning
slight
poradzić się kogoś
start learning
to pick sb's brains
gryźć; obgryzać coś
start learning
to gnaw at sth
przebiegły; sprytny
start learning
shrewd
utożsamiać (się) (kogoś/coś/się z kimś/czymś)
start learning
to identify (sb/sth/oneself with sb/sth)
uciążliwy (np. o zadaniu; obowiązku)
start learning
burdensome
kłopotliwy; uciążliwy
start learning
troublesome
sensacyjny
start learning
sensational
ohydny; szkaradny; paskudny
start learning
hideous
dorosłość; dojrzałość; pełnoletność
start learning
U adulthood
bursztyn
start learning
U amber
bursztynowy
start learning
amber
odbiegać od tematu
start learning
to stray from the subject/point
przemęczać
start learning
to overstrain
to mi się podoba!; tak trzymać!
start learning
that's the spirit!
beton
start learning
U concrete
betonowy
start learning
concrete
elegancki; wytworny; strojny
start learning
dressy
pachnący; wonny; aromatyczny
start learning
fragrant
sceptyczny
start learning
skeptical
izolacja
start learning
U isolation
paść ofiarą kogoś/czegoś
start learning
to be/fall prey to sb/sth
nadajnik; przekaźnik
start learning
a transmitter
straż pożarna
start learning
a fire brigade / a fire department
bandaż; opatrunek
start learning
a bandage
renomowany; szanowany; cieszący się dobrą opinią
start learning
reputable
rozmówca
start learning
an interlocutor
przewracać się
start learning
to tip over
ekspert (od czegoś); znawca (czegoś)
start learning
an expert (on/at/in sth)
optymalizować
start learning
to optimize
zachodzić na (siebie); zazębiać się (z czymś); pokrywać się częściowo (z czymś)
start learning
to overlap (with sth)
trupa (np. aktorów)
start learning
a troupe
szczypać (=powodować pieczenie)
start learning
to sting
pytający (np. o spojrzeniu)
start learning
questioning
zdrowy; służący zdrowiu
start learning
healthy
hydraulik
start learning
a plumber
porywać; uprowadzać
start learning
to kidnap
z boku na bok
start learning
from side to side
tel. łączyć (np. rozmowę; rozmówcę)
start learning
to put through
badacz; naukowiec
start learning
a researcher
niechciany
start learning
unwanted
obsada (np. filmu)
start learning
a cast
antybiotyk
start learning
an antibiotic
zwrócone do siebie tyłem (przylegające)
start learning
back-to-back
lodowaty; oblodzony
start learning
icy
pracować nad czymś
start learning
to work at sth
wprowadzać (np. zwyczaj; prawo; osobę)
start learning
to introduce
uspokoić się
start learning
to calm down
mól książkowy
start learning
a bookworm
zatrzymywać (=aresztować)
start learning
to detain
umożliwić komuś zrobienie czegoś; upoważnić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to enable sb to do sth
rozwijać (np. sznurek)
start learning
to roll out
liberalny
start learning
liberal
zachowuj się
start learning
behave yourself
wytrzymywać coś; być odpornym na coś
start learning
to withstand (sth)
duszę się; duszno mi
start learning
i'm suffocating
wierzący w siebie; ufny we własne siły
start learning
self-confident
plaga
start learning
a plague
wybuchnąć (np. o wojnie; panice; epidemii)
start learning
to break out
chwytliwy; łatwo wpadający w ucho
start learning
catchy
wandal
start learning
a vandal
żyzny; urodzajny; płodny
start learning
fertile
odrzucać (np. ofertę; podanie); nie akceptować
start learning
to reject
ślusarz
start learning
a locksmith
rozciągłość; rozległość; rozmiary; zasięg; stopień
start learning
U extent
urna
start learning
an urn
rękaw
start learning
a sleeve
wkład; udział; przyczynek; pomoc (do czegoś)
start learning
a contribution (to sth)
lubić słodycze
start learning
to have a sweet tooth
pragnienie; chęć; żądza; pożądanie
start learning
C/U desire
wyzdrowieć
start learning
to heal
przejmować kontrolę/władzę
start learning
to assume control/power
ośmielać; zachęcać; dodawać odwagi (kogoś do czegoś / do zrobienia czegoś)
start learning
to encourage (sb in sth / to do sth)
przewód; lina
start learning
a cable
drut; przewód
start learning
a wire
zniekształcić; oszpecić
start learning
to disfigure

You must sign in to write a comment