English 1200

 0    200 flashcards    jadzyn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
upraszczać; ułatwiać
start learning
to simplify
napój
start learning
a beverage
oziębiać (się); chłodzić (się)
start learning
to chill
ziąb; chłód
start learning
a chill
chłodny; chłodnawy
start learning
chilly
łokieć
start learning
an elbow
różnorodny; urozmaicony; zróżnicowany
start learning
diverse
właściwie; odpowiednio; należycie
start learning
properly
bezmyślny
start learning
mindless
zrobić komuś zastrzyk
start learning
to give sb an incjection
zamglony; mglisty
start learning
foggy
chwila
start learning
a while
pasterz
start learning
a shepherd
zabawiać; podejmować (np. gości)
start learning
to entertain
przeciąg
start learning
a draft
dowód (na coś); oznaka (czegoś)
start learning
U evidence (for / of sth)
niewinność; prostoduszność; naiwność
start learning
U innocence
rozważać; zastanawiać się nad; brać pod uwagę (zrobienie czegoś)
start learning
to consider (doing sth)
(po)deptać (coś)
start learning
to trample (sth)
zaraz po czymś
start learning
right after sth
przyjęcie weselne; wesele
start learning
a wedding reception
wymyślać; zmyślać
start learning
to make up
kulturystyka
start learning
U bodybuilding
wiarygodny
start learning
credible
ramię; ręka
start learning
an arm
płakać; łkać; szlochać
start learning
to weep
wygodny; komfortowy
start learning
comfortable
czarodziej
start learning
a wizard
ucho
start learning
an ear
magazyn; skład
start learning
a warehouse
skandaliczny; gorszący; bulwerujący
start learning
scandalous
jajko
start learning
an egg
wykręcać; wybierać (nr telefonu)
start learning
to dial
garaż; warsztat (samochodowy)
start learning
a garage
patrzeć (na kogoś/coś)
start learning
to look (at sb/sth)
błyskać; rozbłyskiwać
start learning
to flash
błysk; rozbłysk; lampa błyskowa
start learning
a flash
trudny
start learning
difficult
trudność; kłopot
start learning
C/U difficulty
zwyczajny; zwykły
start learning
ordinary
tempo (=szybkość)
start learning
a pace
wola
start learning
C/U will
cukier
start learning
C/U sugar
słodzić
start learning
to sweeten
robić awanturę (o coś)
start learning
to make a fuss (about sth)
zdobycz; łup
start learning
a capture
pojmać; zdobyć
start learning
to capture
palec wskazujący
start learning
a forefinger
stajnia; obora
start learning
a stable
nigdy przedtem (+PP w inwersji)
start learning
never before (have I seen sth)
zagraniczny; cudzoziemski
start learning
foreign
przecież; w końcu
start learning
after all
ścigać; tropić (kogoś)
start learning
to pursue (sb)
przekonany (o czymś / że)
start learning
convinced (of sth / that)
czyjaś wersja wydarzeń
start learning
sb's side/half of the story
niezdolność; niemożność (do zrobienia czegoś)
start learning
an inability (to do sth)
postęp
start learning
an advance
proszek do prania
start learning
C/U washing powder
rozgłos; sława; reklama
start learning
U publicity
kupować kota w worku
start learning
to buy a pig in a poke
nagłówek; tytuł
start learning
a headline
wymawiać; ogłaszać; uznawać
start learning
to pronounce
kostny; kościsty
start learning
bony
stado; gromada; tłum
start learning
a flock
anat. język
start learning
a tongue
hojność; szczodrość; wspaniałomyślność
start learning
U generosity
hojny; szczodry; wspaniałomyślny
start learning
generous
bolesny; obolały
start learning
sore
ząb
start learning
a tooth
pamiętny; niezapomniany
start learning
memorable
warunki
start learning
pl. terms
głowa
start learning
a head
kolacja
start learning
C/U supper
rodzaj; gatunek
start learning
a sort
wszelkiego rodzaju
start learning
of all sorts
mięso
start learning
U meat
interpretować; tłumaczyć; objaśniać
start learning
to interpret
prędzej czy później
start learning
sooner or later
bezwartościowy
start learning
worthless
wydawać (pieniądze) (na coś)
start learning
to spend (on sth)
rozmawiać (z kimś / o czymś)
start learning
to talk (to/with sb / about/of sth)
adres stałego zameldowania
start learning
a permanent address
odcisk palca
start learning
a fingerprint
ani... ani...
start learning
neither... nor...
źrenica
start learning
a pupil
kreatywny; twórczy
start learning
creative
szkic; zarys
start learning
an outline
szkicować
start learning
to outline
wazon; waza
start learning
a vase
z własnego ogródka (np. o warzywach)
start learning
homegrown
dyskwalifikować kogoś za (robienie) czegoś
start learning
to disqualify sb for (doing) sth
nieznaczny; znikomy; błahy; nieistotny
start learning
insignificant
policzek
start learning
a cheek
raz na jakiś czas
start learning
once in a while
forma; kondycja
start learning
a shape
być przeciw czemuś
start learning
to be against sth
śmierdzący; smrodliwy
start learning
smelly
mieć miejsce; odbyć się; wydarzyć się
start learning
to take place
bezsenność
start learning
U insomnia
bankomat
start learning
ATM (automated-teller machine)
dziąsło
start learning
a gum
wydarzenie; zjawisko
start learning
an occurrence
pieszy
start learning
a pedestrian
zaraz wracam
start learning
I won't be long
dochód; wpływ (np. pieniędzy)
start learning
C/U income
w tej chwili
start learning
right now
o co chodzi?; w czym kłopot?
start learning
what's the problem?
dozorca; gospodarz domu; woźny
start learning
a caretaker
poduszka
start learning
a pillow
zły; rozzłoszczony; zagniewany (na kogoś / na coś; o coś)
start learning
angry (at/with sb / over/about sth)
niecierpliwy
start learning
impatient
rozbój; rabunek
start learning
C/U robbery
kłykieć; kostka; staw palca
start learning
a knuckle
palić się; płonąć
start learning
to be on fire
odwoływać się (do kogoś/czegoś)
start learning
to invoke (sb/sth)
zabraniać; zakazywać komuś robienia czegoś
start learning
to prohibit sb from doing sth
powierzać (coś komuś)
start learning
to entrust (sth to sb / sb with sth)
sos
start learning
a sauce
wzrok
start learning
U eyesight
świeży; niedawny; współczesny
start learning
recent
świeżo; niedawno; ostatnio
start learning
recently
przyciągać (np. uwagę)
start learning
to attract
(nie)jadalny
start learning
(un)eatable
zawias
start learning
a hinge
skanować
start learning
to scan
chory
start learning
sick / ill
trasa; droga
start learning
a route
wziąć / brać udział (w czymś)
start learning
to participate (in sth)
fenomen; zjawisko
start learning
a phenomenon
pracownik; robotnik
start learning
a worker / an employee
emerytura
start learning
C/U retirement
przejść na emeryturę
start learning
to go into retirement / to retire
przybrać na wadze
start learning
to gain weight
łydka
start learning
a calf
kieszonkowe
start learning
a pocket money
zaangażownie; wplątanie; uwikłanie; wmieszanie (w coś)
start learning
U involvement (in sth)
skontaktować się z kimś
start learning
to get in touch with sb
wypłata
start learning
a payment
dzień wypłaty
start learning
a pay-day
wypłacić z góry; wypłacić zaliczkę
start learning
to advance
płytka; talerz; tabliczka
start learning
a plate
blady jak ściana
start learning
(as) pale as a sheet
sanitariusz; salowa
start learning
an orderly
rocznica
start learning
an anniversary
odkładać coś na bok
start learning
to put sth aside
zmarszczka
start learning
a wrinkle
marszczyć (się)
start learning
to wrinkle
goleń
start learning
a shin
trzymać się z dala (od kogoś/czegoś)
start learning
to stay away (from sb/sth)
miesiąc miodowy; podróż poślubna
start learning
a honeymoon
gwizdać
start learning
to whistle
gwizdek; gwizd
start learning
a whistle
coś się stało to się nie odstanie
start learning
it's no use/good crying over spilled/spilt milk
utrzymywać dobrą formę
start learning
to keep/stay fit
głód; klęska głodu
start learning
C/U famine
nic poza; nic oprócz
start learning
nothing but
okazać się; okazywać się
start learning
to turn out
iść na dietę
start learning
to go on a diet
być na diecie
start learning
to be on a diet
odkrywać; wynajdować
start learning
to discover
okres przechowywania
start learning
a shelf life
zderzać się (z)
start learning
to bump (against/into)
ziarno; ziarenko
start learning
C/U grain
kraj pochodzenia
start learning
a country of origin
lodowisko; tor łyżwiarski
start learning
a rink
nieszczęścia chodzą parami
start learning
it never rains but it pours
wynaleźć; wymyślić
start learning
to invent
ważyć
start learning
to weigh
anat. kostka
start learning
an ankle
pracowity jak pszczoła
start learning
as busy as a bee
eksplorować; badać; zgłębiać
start learning
to explore
poskramiacz; pogromca (dzikich zwierząt)
start learning
a tamer
rządzić w rodzinie
start learning
to wear trousers
ambitny; spragniony; żądny (czegoś)
start learning
ambitious (of sth)
życzyć komuś czegoś
start learning
to wish sb sth
skończyć się; ustać
start learning
to come to an end
bezzwłocznie
start learning
without delay
udać się coś zrobić
start learning
to be successful in doing sth
czas mija
start learning
time goes by/ time passes
zapominalski
start learning
forgetful
mieć słabą pamięć
start learning
to be forgetful
wysoki
start learning
high
wysoki (o człowieku)
start learning
tall
działać; postępować; zachowywać się (jak)
start learning
to act (as/like)
włos; włosy; sierść
start learning
C/U hair
w wieku...
start learning
at the age of
ograniczony (np. przepisami; sytuacją)
start learning
limited
przesadzać; wyolbrzymiać; potęgować
start learning
to exaggerate
nadawać (bagaż); zameldować się (w hotelu); zgłosić się do odprawy (na lotnisku)
start learning
to check in
ostry; pikantny
start learning
spicy
przelotny deszcz
start learning
a shower
prysznic
start learning
a shower
brać prysznic
start learning
to take shower
rozkład jazdy; plan lekcji; rozkład/program zajęć
start learning
a timetable
(dobrze) prosperujący
start learning
prosperous
uwaga; komentarz
start learning
a remark
uciekać (z/do)
start learning
to flee (from/to)
skręcić (sobie) (staw); naderwać (sobie) więzadło
start learning
to sprain
pot; poty
start learning
a sweat
pocić się
start learning
to sweat

You must sign in to write a comment