English 100

 0    100 flashcards    jadzyn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
onieśmielający; odstraszający; zniechęcający
start learning
daunting
dostrajalny; dający się dostosować
start learning
adjustable
wzruszać ramionami
start learning
to shrug one's shoulders
przeznaczać (coś dla kogoś/na coś)
start learning
to design (sth for sb/sth)
miedziany
start learning
copper
powściągliwy
start learning
aloof
kosmyk włosów
start learning
a wisp of hair
siostrzenica; bratanica
start learning
a niece
nagły; raptowny; gwałtowny
start learning
abrupt
manifestować; demonstrować
start learning
to manifest
poszerzać; rozszerzać
start learning
to broaden
wejść; wbiec z wściekłością
start learning
to storm in/into
w przeciwnym razie; bo jak nie to; bo inaczej
start learning
or else
wynikać (z czegoś)
start learning
to result (from sth)
kąt ostry
start learning
an acute angle
łysieć
start learning
to become bald
propozycja (żeby coś zrobić)
start learning
a proposal (to do sth)
przyznawać (komuś coś); udzielić (czegoś)
start learning
to grant (sb sth / sth)
wyznaczać; przydzielać (kogoś do czegoś / coś komuś)
start learning
to assign (sb to sth / sth to sb)
wyrazisty (np. o wspomnieniu; śnie)
start learning
vivid
(zrobić coś) na własne ryzyko
start learning
(to do sth) at one's own risk
żałosny; smętny
start learning
doleful
rozstać się; rozejść się
start learning
to split up
udawać że coś
start learning
to pretend to (do sth / sth)
spuszczony (o oczach); przybity; przygnębiony
start learning
downcast
znosić kogoś/coś
start learning
to put up sb/sth
brukowany
start learning
cobbled
brukować; bruk
start learning
to / pl. cobble
wypadek; traf
start learning
an accident
tolerancyjny (dla kogoś/czegoś)
start learning
tolerant (of sb/sth)
warczeć (na kogoś) - o psie
start learning
to growl (at sth)
elokwentny
start learning
eloquent
podkreślać; uwypuklać
start learning
to highlight
skrzywić się (o twarzy)
start learning
to make a wry face
sterylizować
start learning
to sterilize
diagram; wykres; schemat
start learning
a diagram
ogólnokrajowy
start learning
nationwide
marzyć (o kimś/czymś; o tym żeby coś zrobić)
start learning
to dream (about sb/sth; about doing sth)
nozdrze
start learning
a nostril
od ręki; od razu; na poczekaniu
start learning
out of hand
zaczynać działać (zwłaszcza o leku)
start learning
to take effect
żyzny; urodzajny
start learning
fecund
podstawowy; główny; zasadniczy
start learning
primary
zdobywca
start learning
a conqueror
ofiara powodzi/pożaru
start learning
a fire / flood victim
być szkodliwym dla (kogoś/czegoś)
start learning
to be harmful (to sb/sth)
przyzwoitka
start learning
a chaperone
zabierać się za coś / do czegoś
start learning
to get down to sth
mieć szansę na coś
start learning
to have a chance of (doing) sth
kąsek
start learning
a morsel
wyczyn
start learning
a feat
nie tracić głowy; zachować zimną krew
start learning
to keep one's head
przechodzień
start learning
a passer-by
zaprzeczać; przeczyć; być sprzeczym z
start learning
to contradict
zaabsorbowany; wchłonięty
start learning
absorbed
globalizacja
start learning
globalization
zyskiwać; zarabiać
start learning
to gain
zysk; zarobek
start learning
a gain
łoś
start learning
an elk
z jakiegoś powodu
start learning
for some reason
kołyska
start learning
a cradle
akceptować; godzić się na; tolerować (zachowania łamiące normy moralne)
start learning
to condone
skromny; wstydliwy
start learning
modest
podeszwa; część spodnia stopy
start learning
a sole
muszka (część ubrania)
start learning
a bow tie
praworządny
start learning
law-abiding
bezduszny; nieludzki (wobec kogoś)
start learning
inconsiderate (to sb)
bać się (kogoś/czegoś)
start learning
to fear (sb/sth)
wzajemnie się wykluczać
start learning
to be mutually exclusive
obwód elektryczny
start learning
a circuit
w pełni; zupełnie; całkowicie
start learning
fully
wycinać
start learning
to excise
osłabiać; słabnąć
start learning
to weaken
przekonujący
start learning
convincing
zakładnik
start learning
a hostage
spleśniały (o żywności); stęchły (o zapachu)
start learning
mouldy
rumienić; czerwienić się
start learning
to blush
rumieniec
start learning
a blush
nieufny (wobec kogoś/czegoś)
start learning
wary (of sb/sth)
ławica; mielizna
start learning
a shoal
oburzony (na coś)
start learning
indignant (at/about sth)
nieświeże; czerstwe (o jedzeniu)
start learning
stale
obraźliwy
start learning
offensive
chwalić; wychwalać; sławić
start learning
to praise
podjąć decyzję
start learning
to make / take a decision
rozżalony; urażony (z powodu czegoś)
start learning
resentful (of / at / about sth)
działać; pracować (o maszynie; leku; systemie; także o osobie)
start learning
to operate
być nieobecnym
start learning
to be away
dojść do siebie po (chorobie; ciężkich przeżyciach itp.)
start learning
to get over (sth)
srogi; zawzięty; ponury
start learning
grim
pogodzić się (z czymś / kimś)
start learning
reconcile oneself to sb/sth
znosić; tolerować (kogoś / coś)
start learning
to stand (sb / sth)
odłożyć (coś)
start learning
to put back
zrobić coś bezkarnie
start learning
to get away with sth
ostry; przenikliwy (o dźwięku)
start learning
strident
brać udział w czymś
start learning
to take part in sth
rozkładać; rozłożyć
start learning
to put up
nie zdołać czegoś zrobić; nie spełnić czegoś
start learning
to fail to do sth
zniekształcony; wypaczony
start learning
distorted
zestresowany
start learning
under stress

You must sign in to write a comment