wyjaśniając swoją pracę

 0    20 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyjaśniając swoją pracę
start learning
explaining your job
przedstawiać się
Gdy się przedstawiasz w zwyczaju jest powiedzieć coś o swojej pracy i gdzie pracujesz.
start learning
introduce
When you introduce yourself, it is common to say something about your job and where you work.
Ja jestem projektantem grafiki.
start learning
I'm a graphic designer.
Pracuję jako konsultant.
start learning
I work as a consultant.
Pracuję dla firmy medialnej.
start learning
I work for a media company.
Świadczymy usługi projektowania stron internetowych.
start learning
We provide web design services.
Jestem odpowiedzialny za zarządzanie projektami / zarządzających projektem.
start learning
I'm responsible for project management/ managing projects.
Moim głównym zadaniem jest spotykanie się z klientami, sprzedaż naszych usług.
start learning
My main role is to meet with clients, sell our services.
sprzęt, wyposażenie
start learning
equipment,
wprowadzanie, wpisywanie
start learning
entering
spodziewać się dużego wzrostu
start learning
expect a big increase
On ma nadzieję na dalszą ekspansję do Ameryki Południowej przez następne pięć lat.
start learning
He hopes to expand further into South America during the next five years.
parokrotnie
start learning
several times
relacje, związek
start learning
relationship,
połaczenie, związek
Mam problemy z moim połączeniem internetowym.
start learning
connection,
I'm having problems with my Internet connection.
granica
start learning
granica in English
border
warunki
Warunki geograficzne mogą być częścią regionu Ameryki Północnej
start learning
terms
Terms of geography, could be part of the North America region.
rozpatrywać
start learning
consider
umiejętności i doświadczenie
start learning
abilities and experience
ilość, liczba, wielkość, kwota
Czy oni są gotowi zwiększyć ilość podróży za granicę?
start learning
amount
Are they ready to increase the amount of travel abroad?

You must sign in to write a comment