Vocabulario 17.09

 0    14 flashcards    b 612
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
procedury pojednawcze
start learning
normas de procedimiento para la conciliación
terytoria zamorskie
start learning
territorios de ultramar
zamówienia dotyczące wykonania robót, realizacji dostaw i świadczenia usług
start learning
contratos de obras, suministros y servicios
Z zastrzeżeniem przepisów
start learning
sin perjuicio de lo dispuesto
spory dotyczące
start learning
Las controversias relativas a
Uprawnienie do uczestnictwa
start learning
Admisibilidad
Zmiany w dokumentacji przetargowej
start learning
Modificaciones del expediente de licitación
Wyjaśnianie informacji przetargowej
start learning
Aclaraciones sobre la información relativa a la licitación
Wadium
start learning
Garantía de la oferta
Unieważnienie procedury przetargowej
start learning
Anulación del procedimiento de licitación
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
start learning
Notificación de la adjudicación
Zabezpieczenie naleźytego wykonania zamówienia
start learning
Garantía de ejecución
Przepisy ogólne i końcowe
start learning
Normas generales y disposiciones finales
warunki szczególne
start learning
condiciones particulares

You must sign in to write a comment