Phrasal verbs - czasownik WORK

5  2    15 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pracować zawzięcie
Michał pracował zawzięcie cały ranek.
start learning
work away
Michael has been working all morning away.
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
start learning
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
wypracowywać coś
Wypracowaliśmy sobie zasady współpracy.
start learning
work something up
We have worked up the terms of our cooperation.
pobić kogoś
Jacyś huligani pobili Roberta kiedy wracał do domu z imprezy.
start learning
work somebody over
Some hooligans worked Robert over when he was coming back home after the party.
spalać (np. o kaloriach) / pozbywać się czegoś
Ona pozbywa się stresu biegając co najmniej pół godzinny dziennie.
start learning
work off something (e.g. about calories)
She works off stress by running for at least half an hour every day.
wykombinować coś/obliczyć coś
Nie mogę nic wykombinować. Nie mam pojęcia gdzie jest błąd.
start learning
work something out
I can't work it out. I have no idea where the error is.
pracować nad czymś / radzić sobie z czymś
Pracuję nad tymi nowymi wytycznymi.
start learning
work through something
I'm working through those new guidelines.
+8 flashcards
The lesson is part of the course
"Phrasal Verbs"
(total 1,258 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Phrasal verbs - czasownik BE (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik BEPhrasal verbs - czasownik BREAKPhrasal verbs - czasownik BRING (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik BRINGPhrasal verbs - czasownik CALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik CALLPhrasal verbs - czasownik CARRYPhrasal verbs - czasownik CATCHPhrasal verbs - czasownik COME (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik COMEPhrasal verbs - czasownik CUTPhrasal verbs - czasownik DOPhrasal verbs - czasownik FALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik FALLPhrasal verbs - czasownik FEELPhrasal verbs - czasownik FILLPhrasal verbs - czasownik GET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GETPhrasal verbs - czasownik GIVEPhrasal verbs - czasownik GO (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GOPhrasal verbs - czasownik GROWPhrasal verbs - czasownik HAVEPhrasal verbs - czasownik HOLDPhrasal verbs - czasownik KEEPPhrasal verbs - czasownik LIVEPhrasal verbs - czasownik LOOK (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik LOOKPhrasal verbs - czasownik MAKEPhrasal verbs - czasownik PAYPhrasal verbs - czasownik PUTPhrasal verbs - czasownik RUNPhrasal verbs - czasownik SEEPhrasal verbs - czasownik SENDPhrasal verbs - czasownik SET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik SETPhrasal verbs - czasownik SITPhrasal verbs - czasownik STANDPhrasal verbs - czasownik STAYPhrasal verbs - czasownik TAKE (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TAKEPhrasal verbs - czasownik TURN (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TURNPhrasal verbs - litera A (podstawowe)Phrasal verbs - litera APhrasal verbs - litera B (podstawowe)Phrasal verbs - litera BPhrasal verbs - litera C (podstawowe)Phrasal verbs - litera CPhrasal verbs - litera D (podstawowe)Phrasal verbs - litera DPhrasal verbs - litera E (podstawowe)Phrasal verbs - litera EPhrasal verbs - litera F (podstawowe)Phrasal verbs - litera FPhrasal verbs - litera G (podstawowe)Phrasal verbs - litera GPhrasal verbs - litera H (podstawowe)Phrasal verbs - litera HPhrasal verbs - litera I (podstawowe)Phrasal verbs - litera IPhrasal verbs - litera JPhrasal verbs - litera K (podstawowe)Phrasal verbs - litera KPhrasal verbs - litera L (podstawowe)Phrasal verbs - litera LPhrasal verbs - litera M (podstawowe)Phrasal verbs - litera MPhrasal verbs - litery N i OPhrasal verbs - litera P (podstawowe)Phrasal verbs - litera PPhrasal verbs - litery Q i R (podstawowe)Phrasal verbs - litery Q i RPhrasal verbs - litera S (podstawowe)Phrasal verbs - litera SPhrasal verbs - litera T (podstawowe)Phrasal verbs - litera TPhrasal verbs - litery U i VPhrasal verbs - litera W (podstawowe)Phrasal verbs - litera WPhrasal verbs - litery Y i Z

You must sign in to write a comment