Phrasal verbs - czasownik BE (podstawowe)

2.9  4    12 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zamierzać coś zrobić
być gotowym do zrobienia czegoś
Oni zamierzają się wyprowadzić.
start learning
be about to do something
They are about to move out.
poszukiwać kogoś/czegoś
Szukam Tomka, widziałeś go dziś?
start learning
be after somebody/something
I'm after Tom, have you seen him today?
być przeciw komuś/czemuś
Ogólnie jestem przeciw przemocy.
start learning
be against somebody/something
Generally, I'm against violence.
być nieobecnym
być poza domem na dłużej
Nie ma jej, pojechała na wakacje.
start learning
be away
She's away, she went on holiday.
wracać
być z powrotem
Kasia wróciła wreszcie z pracy.
start learning
be back
Kate is back from work at last.
trudnić się czymś
Patryk zajmuje się programowaniem od trzech lat.
start learning
be in something
Patrick has been in programming for three years.
odpadać
Wypij jeszcze jednego drinka. - Nie ma mowy, odpadam.
start learning
be off
Let's have one more drink. - No way, I'm off.
być na jakiś temat
Wczoraj byłam na wykładzie o rasizmie.
start learning
be on something
The lecture I attended yesterday was on racism.
wychodzić z mody
nie być w / kończyć się
Dzwony są kompletnie niemodne w tym sezonie.
start learning
be out
Flared trousers are totally out this season.
wychodzić na
na jakiś czas
O 13:00 muszę wyjść na godzinę, bo mam wizytę u dentysty.
start learning
be out for
for some time
I have to be out for an hour at 1 o'clock because I have an appointment at the dentist's.
brakować czegoś
również: być poza czymś
Kończy nam się mleko, kupisz proszę karton w drodze z pracy?
start learning
be out of something
We're out of milk, could you buy a carton on your way back home?
kończyć się
Impreza skończyła się wcześnie z powodu bójki.
start learning
be over
The party was over early due to a fight.

The course also includes the following sets of flashcards:

Phrasal verbs - czasownik BEPhrasal verbs - czasownik BREAKPhrasal verbs - czasownik BRING (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik BRINGPhrasal verbs - czasownik CALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik CALLPhrasal verbs - czasownik CARRYPhrasal verbs - czasownik CATCHPhrasal verbs - czasownik COME (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik COMEPhrasal verbs - czasownik CUTPhrasal verbs - czasownik DOPhrasal verbs - czasownik FALL (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik FALLPhrasal verbs - czasownik FEELPhrasal verbs - czasownik FILLPhrasal verbs - czasownik GET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GETPhrasal verbs - czasownik GIVEPhrasal verbs - czasownik GO (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik GOPhrasal verbs - czasownik GROWPhrasal verbs - czasownik HAVEPhrasal verbs - czasownik HOLDPhrasal verbs - czasownik KEEPPhrasal verbs - czasownik LIVEPhrasal verbs - czasownik LOOK (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik LOOKPhrasal verbs - czasownik MAKEPhrasal verbs - czasownik PAYPhrasal verbs - czasownik PUTPhrasal verbs - czasownik RUNPhrasal verbs - czasownik SEEPhrasal verbs - czasownik SENDPhrasal verbs - czasownik SET (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik SETPhrasal verbs - czasownik SITPhrasal verbs - czasownik STANDPhrasal verbs - czasownik STAYPhrasal verbs - czasownik TAKE (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TAKEPhrasal verbs - czasownik TURN (podstawowe)Phrasal verbs - czasownik TURNPhrasal verbs - czasownik WORKPhrasal verbs - litera A (podstawowe)Phrasal verbs - litera APhrasal verbs - litera B (podstawowe)Phrasal verbs - litera BPhrasal verbs - litera C (podstawowe)Phrasal verbs - litera CPhrasal verbs - litera D (podstawowe)Phrasal verbs - litera DPhrasal verbs - litera E (podstawowe)Phrasal verbs - litera EPhrasal verbs - litera F (podstawowe)Phrasal verbs - litera FPhrasal verbs - litera G (podstawowe)Phrasal verbs - litera GPhrasal verbs - litera H (podstawowe)Phrasal verbs - litera HPhrasal verbs - litera I (podstawowe)Phrasal verbs - litera IPhrasal verbs - litera JPhrasal verbs - litera K (podstawowe)Phrasal verbs - litera KPhrasal verbs - litera L (podstawowe)Phrasal verbs - litera LPhrasal verbs - litera M (podstawowe)Phrasal verbs - litera MPhrasal verbs - litery N i OPhrasal verbs - litera P (podstawowe)Phrasal verbs - litera PPhrasal verbs - litery Q i R (podstawowe)Phrasal verbs - litery Q i RPhrasal verbs - litera S (podstawowe)Phrasal verbs - litera SPhrasal verbs - litera T (podstawowe)Phrasal verbs - litera TPhrasal verbs - litery U i VPhrasal verbs - litera W (podstawowe)Phrasal verbs - litera WPhrasal verbs - litery Y i Z

Comments:

emil05 wrote: 2015-03-31 22:10:13
mp3 lepiej jak by sie odtwarzały po najechaniu kursorem (tak jest za dużo bezsensownego klikania)

You must sign in to write a comment