organelle komórkowe

 0    21 flashcards    bisiasz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jądro komórkowe (6)
start learning
-przechowuje materiał genetyczny -kieruje procesami metabolicznymi/życiowymi -synteza białek (transkrypcja) -wzrost i podział komórki -replikacja
Mitochondria (4)
start learning
-odgrywają rolę w apoptozie -proces oddychania tlenowego -transformacja energii z ATP(znajdujących się tam lipidów i glukozy) -magazynują wapń
chloroplasty (4)
start learning
-fotosynteza -synteza ATP -gromadzenie substancji pokarmowych -nadają zieloną barwę liściom
chromoplasty (1-2)
start learning
-nadają barwę roślinom (kwiatom, korzeniom, owocom), barwy te przyciągają zwierzęta
leukoplasty+ 3 RODZAJE
start learning
-gromadzą substancje w bulwach, korzeniach, nasionach -syntezują związki organiczne AMYLOPLASTY-skrobia ELAJOPLASTY/LIPIDOPLASTY- tłuszcz PROTEOPLASTY- białka
Siateczka Śródplazmatyczna (6)
start learning
-zwiększają powierzchnie czynną -kompartmentacja (wiele procesów same time -powstają pęcherzyki przenoszące białka -współpraca z UkłG w transporcie substancji -metabolizm fosfolipidów, steroidów i k. tłuszczowych - syntezuje białka - eksport+błon
Aparat Golgiego (4+=>4)
start learning
-wytwarza polisacharydy które budują błonę komókową - pęcherzyki mogą przetrzymywać glikoproteiny for some time - w zwierzęcych wytwarza lizosomy - modyfikuje, sortuje, pakuje i wysyła do miejsca przeznaczenia BIAŁKA ORAZ LIPIDY
Lizosomy (5)
start learning
-rozkładają bakterie, resztki komórek i inne odpadki - degradują niektóre organelle komórki=>energia - transportują strawione (AMINOKWASY, CUKRY PROSTE, NUKLEOTYDY) do cytozolu -przechowują niestrawione resztki - po śmierci komórki rozkładają ją
Rybosomy
start learning
- synteza białek w czasie translacji (włącza kolejne aminokwasy dostarczone przez tRNA)
Peryksosomy (3)
start learning
- katalizują reakcje utleniania i redukują związki organiczne (KATALAZA) - syntezują FOSFOLIPIDY - detoksykacja w wątrobie i nerkach (OKSYDAZA)
Glikosysomy- ROŚLINY (1)
start learning
-przekształcają tłuszcze zapasowe w cukry
Centrosom (2)
start learning
- organizator wrzeciona podziałowego przed podziałem komórki - kieruje powstawaniem i działaniem rzęsek i wici -główne COM- centro organizacyjne mikrotubul
Sferosomy (2) ROŚLINY
start learning
-synteza i gromadzenie tłuszczów zapasówych - biorą udział w trawieniu komórkowym
Błona komórkowa (4)
start learning
- oddziela komórki od środowiska zewnętrznego - odbiera bodźce z zewnątrz - kontroluje transport z i do komórki -może nadawać komórce kształt (przyczepność do cytoszkieletu)
Błony cytoplazmatyczne (4)
start learning
-kompartmentacja -magazynowanie energii (RÓŻNICA STĘŻEŃ) - kontrolują transport określonych cząsteczek i jonów - odbierają sygnały z zewnątrz
Mikrotubule (5)
start learning
- budują wrzeciono podziałowe - nadają kształt komórkom - umożliwiają ruch wici i rzęsek (DYENINA), są rdzeniem tych rzęsek i wici- budują je -ukierunkowują transport w komórce - utrzymują organelle w odpowiednim położeniu
Mikrofilamenty (filamenty aktynowe) (3)
start learning
-skurcz mięśni -ruch komórek mięśniowych (AKTYNA+MIOZYNA) -pierścień kurczliwy podczas cytokinezy
filamenty pośrednie
start learning
-mechaniczna wytrzymałość komórki -kształt komórki
ściana komórkowa
start learning
-chroni przed urazami mechanicznymi -nadaje kształt komórce -zapobiega przed wnikaniem organizmów chorobotwórczych
wakuola
start learning
-gromadząc wodę- rozrost komórki -magazaynuje zw. nieograniczne i białka -GLIKOZYDY(barwa) -ALKOIDY(właś. trujące) -GARBNIKI -degradacja niepotrzebnych organelli -TURGOR komórki
Wodniczki
start learning
-POKARMOWE - trawienie - TĘTNIĄCE- delete nadmiar wody

You must sign in to write a comment