life online pt 1

 0    90 flashcards    oyaoyaotaku
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzależnienie
start learning
addiction
powodujący uzależnienie
start learning
addictive
rada
start learning
advice
oprogramowanie antywirusowe
start learning
antivirus software
gdziekolwiek
start learning
anywhere
pojawiać się
start learning
appear
załącznik
start learning
attachment
awatar
start learning
avatar
kopia zapasowa
start learning
backup
bitwa
start learning
battle
zachowanie
start learning
behaviour
kariera, zawód
start learning
career
ostrożny
start learning
careful
porozmawiać
start learning
chat
kanał dyskusyjny
start learning
chat room
klinika
start learning
clinic
komentarz
start learning
comment
porozumiewać się
start learning
to communicate
społeczność
start learning
community
porównywać
start learning
compare
łączyć się z czymś, podłączyć
start learning
connect
rozbijać
start learning
crash
kredyt, saldo kredytowe
start learning
credit
lekarstwo
start learning
cure
przygnębiony
start learning
depressed
projektować
start learning
to design
odłączać
start learning
disconnect
pobierać
start learning
to download
plik ściągnięty z internetu
start learning
download
edukacja
start learning
education
przesyłać pocztą elektroniczną
start learning
to email
email
start learning
Email
doświadczenie
start learning
experience
nie zdać
start learning
fail
walczyć
start learning
to fight
plik
start learning
file
udostępnianie plików
start learning
file sharing
zapora sieciowa
start learning
firewall
zwyczaj
start learning
habit
o co chodzi?
start learning
what is it?
co się stało?
start learning
what's the matter?
obawiam się, że
start learning
I'm afraid
nie chciałem tego zrobić
start learning
I didn't mean to
nie wiem jak to się stało
start learning
I don't know how it happened
bardzo przepraszam
start learning
I'm really sorry
nie martw się
start learning
don't worry
to się nie powtórzy
start learning
it won't happen again
haker
start learning
hacker
tożsamość
start learning
identity
skrzynka odbiorcza
start learning
inbox
system szybkiego powiadamiania w internecie
start learning
instant messaging
odizolowany
start learning
isolated
wstępować
start learning
join
wiadomość
start learning
message
internetowa tablica ogłoszeń
start learning
message board
moderator
start learning
moderator
obsesyjny
start learning
obsessive
dołączony od komputera, sieci
start learning
offline
zły olbrzym
start learning
ogre
przez internet
start learning
online
hasło
start learning
password
prywatna strona internetowa
start learning
personal webpage
phishing
start learning
Phishing
wysłać wiadomość
start learning
post a message
psycholog
start learning
psychologist
związek
start learning
relationship
zgłaszać
start learning
to report
jeździć
start learning
ride
niszczyć, rujnować
start learning
ruin
wyszukiwarka
start learning
search engine
rozsądnie
start learning
sensibly
udostępniać
start learning
share
spam
start learning
spam
filtr antyspamowy
start learning
Spam filter
nie kłaść się spać
start learning
stay up
skradziony
start learning
stolen
objaw
start learning
symptom
czasochłonne
start learning
time-consuming
rodzaj
start learning
type
miejski
start learning
urban
wirtualny
start learning
virtual
wirus
start learning
virus
odwiedzać
start learning
visit
kamera internetowa
start learning
Webcam
z mojego doświadczenia
start learning
in my experience
z tego co widziałam
start learning
from what I've seen
myślę że
start learning
I think
problem w tym że
start learning
the problem is that
dlatego też myślę
start learning
for this reason I think
moim zdaniem
start learning
in my opinion

You must sign in to write a comment