English Polish Dictionary

English - język polski

compare in Polish:

1. porównywać porównywać


porównywać ceny
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.

Polish word "compare"(porównywać) occurs in sets:

Upstream Intermediate B2, Unit 5, page: 70-72
new matura success intermediate unit 5
selling and boying, complaining, advertising
New matura success Unit 5 What a disaster
Tyler Oakley - My first time

2. porównać


1. Zawsze porównywano mnie do siostry. / 2. Nie można tego z niczym porównać. / 3. Trudno jest go porównać z kimkolwiek.
Chciałabym porównać podpis.

Polish word "compare"(porównać) occurs in sets:

Venture capital - podręcznik
Słówka z 4 modułów książki nr 3
do codziennego użytku
angielski zawodowy
najwazniejsze słowka

3. równać


W matematyce nie mogę się z nim równać.
Jeżeli chodzi o gotowanie, nikt nie może się równać z Marią.

Polish word "compare"(równać) occurs in sets:

budownictwo, zbrojarz, cieśla

4. porównaj


Porównaj kopię z oryginałem.
Porównaj swoje zdanie z tym na tablicy.
Porównaj tłumaczenie z oryginałem.
Porównaj swoją odpowiedź z jego.
Porównaj styl tych dwóch listów.
Porównaj swoje i jego tłumaczenie.
Porównaj odpowiedzi twoje i nauczyciela.

Polish word "compare"(porównaj) occurs in sets:

Project klasa 4 lekcja 1 słówka instructions wszys...
Słówka z poleceń
slowka od A do E
1C Britishness

5. porównanie


By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
To nie jest dobre porównanie.