La chronologie de la Pologne

 0    132 flashcards    zulla7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
expansion et migrations des tribus locales
start learning
ekspansja i migracja lokalnych plemion
Dynastie Piast
start learning
Dynastia Piastów
Mieszko Ier devient prince des Polanes
start learning
Mieszko I stał się księciem Polan
princesse Dubravka
start learning
księżniczka Dobrawka
Mieszko I se fait baptiser
start learning
Mieszko I przyjął chrzest
Conversion du prince Mieszko au christianisme
start learning
Nawrócenie na chrześcijaństwo księcia Mieszka
fondation du premier évêché polonais à Poznan
start learning
Powstanie pierwszego polskiego biskupstwa w Poznaniu
le début du règne de Boleslas le Vaillant
start learning
początek panowania Bolesława Chrobrego
peuple païen
start learning
lud pogański
création du premier archevêché polonais à Gniezno
start learning
utworzenie pierwszego polskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie
la règne de Casmir Ier
start learning
panowanie Kazimierza I
martyre de Stanislas
start learning
męczeństwo Stanisława
canonisation de Stanislas de Cracovie
start learning
Kanonizacja Stanisława z Krakowa
Chevaliers Teutoniques / L'ordre Teutonique
start learning
Krzyżacy
union de Krewo
start learning
Unia w Krewie
roi de Bohême est couronné roi de Pologne
start learning
czeski król został koronowany na króla Polski
baptême et mariage de Ladislas II Jagiellon
start learning
chrzest i ślub Władysława II Jagiełło
expansion vers Moscou
start learning
ekspansja do Moskwy
la bataille de Grunwald
start learning
Bitwa pod Grunwaldem
un interrègne
start learning
bezkrólewie
la Prusse est incorporée à la Pologne
start learning
Prusy zostały włączone do Polski (inkorporowane)
le paix de Toruń
start learning
pokój toruński
le fief
start learning
lenno
Casimir IV est inhumé dans la crypte du château de Wawel
start learning
Kazimierz Jagiellończyk został pochowany w krypcie Wawelu
la diète
start learning
sejm
le système héliocentique
start learning
system heliocentryczny
le royaume polonais
start learning
Królestwo Polskie
le grand-duché lituanien
start learning
Wielkie Księstwo Litewskie
l'accord de Sandomierz
start learning
porozumienie sandomierskie
la confédération de Varsovie
start learning
Konfederacja Warszawska
des conditions d'élection du roi par les nobles
start learning
warunki wyborów króla przez szlachtę
le respect de la tolérance religieuse
start learning
respektowanie tolerancji religijnej
Henri III est élu roi de Pologne (Henri Ier)
start learning
Henryk III został wybrany królem Polski (Henrryk Walezy)
la règne du roi Étienne Ier Bathory
start learning
panowanie króla Stefana Batorego
la dynastie Vasa
start learning
dynastia Wazów
la guerre polono-russe
start learning
wojna polsko-rosyjska
la guerre polono-turque
start learning
wojna polsko-turecka
la guerre polono-suédoise
start learning
wojna polsko-szwedzka
remporter la bataille
start learning
wygrać bitwę
remporter la victoire
start learning
odnieść zwycięstwo
le Déluge
start learning
potop
les cosaques de Bohdan Chmielnicki
start learning
Kozacy Bohdana Chmielnickiego
l'Ukraine devient vassale de la Russie
start learning
Ukraina staje się wasalem Rosji
la guerre du Nord
start learning
wojna północna
l'invasion de la Pologne par les Suédois
start learning
inwazja na Polskę przez szwedów
la guerre polono-cosaque-turque
start learning
wojna polsko-kozacko-turecka
la tr̂eve d'Andruszow
start learning
rozejm w Andruszowie
la frontière russo-polonaise est fixée sur le Dniepr
start learning
granica rosyjsko-polska jest ustalona na Dnieprze
la victoire de Kahlenberg sur les Turcs (Jean III Sobieski 1683)
start learning
zwycięstwo nad Turkami w Kahlenberg (Jan III Sobieski w 1683 roku)
l'arr̂ete l'expansion de l'Islam
start learning
zatrzymanie ekspansji islamu
le Traite de paix éternelle de 1686
start learning
pokój wieczysty [Pokój Grzymułtowskiego] 1686
le début de la dynastie saxonne
start learning
początek dynastii saskiej
la proclamation de partage de la Pologne
start learning
ogłoszenie rozbiorów Polski
la Guerre de Succession de Pologne
start learning
Wojna o sukcesję polską 1733-1738
la Guerre de Sept Ans
start learning
Wojna siedmioletnia
1768 - la confédération de Bar
start learning
1768 - Konfederacja Barska
1772 - le premier partage de la Pologne
start learning
1772 - pierwszy rozbiór Polski
1773 - la création de la Commission de l'Éducation Nationale
start learning
1773 - utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
1788-1792 - la diète de quatre ans surnommé la Grande Diète
start learning
1788-1792 - Sejm czteroletni powołuje Wielki Sejm
3 mai 1791 - vote de la deuxième constitution mondiale
start learning
3 maja 1791 - uchwalenie drugiej konstytucji na świecie
la Constitution du 3 mai
start learning
Konstytucja 3 maja
1792 - deuxième partage de la Pologne
start learning
1792 - drugi rozbiór Polski
1794 - insurrection de Tadeusz Kościuszko
start learning
1794 - insurekcja kościuszkowska
1795 - troisième partage de la Pologne
start learning
1795 - trzeci rozbiór Polski
la Pologne est rayée de la cart pendant 123 ans
start learning
Polska znika z mapy na 123 lata
des légions polonaises
start learning
Legiony Polskie
1807 - la création du Duché de Varsovie par Napoléon
start learning
1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona
1815 - Royaume du Congrès
start learning
Królestwo Polskie [utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim w latach 1815–1832
1830 - Insurrection de Novembre
start learning
1830 - powstanie listopadowe
1848 - le Printemps des Puelpes
start learning
1848 - Wiosna Ludów
1861 - abolition du servage dans la partie russe
start learning
1861 - zniesienie pańszczyzny w części rosyjskiej
1863 - Insurrection de Janvier
start learning
1863 - Powstanie Styczniowe
1864 - pendaison du dernier chef de la rébellion - Romuald Traugutt
start learning
1864 - powieszenie ostatniego przywódcy rebelii - Romualda Traugutta
la Première Guerre Mondiale
start learning
Pierwsza Wojna Światowa
1918 - la restauration de l'indépendance polonaise
start learning
1918 - przywrócenie niepodległości Polski
la proclamation d'independance
start learning
ogłoszenie niepodległości
la recouvrement de liberté
start learning
odzyskanie wolności
Entre-deux-guerres
start learning
okres międzywojenny
l'occupation de Kiev
start learning
okupacja Kijowa
l'Armée Rouge
start learning
Armia czerwona
la population juive
start learning
ludność żydowska
la ville libre de Dantzig
start learning
Wolne Miasto Gdańsk
la Russie soviétique
start learning
Rosja radziecka
mouvement de résistance antirusse
start learning
antyrosyjski ruch oporu
1934 - pacte de non-agression germano-polonais
start learning
1934 - polsko-niemiecki pakt o nieagresji
Seconde Guerre mondiale
start learning
Druga Wojna Światowa
germanisation
start learning
germanizacja
russification
start learning
rusyfikacja
l'Allemagne nazie envahi la Pologne
start learning
Nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę
déclarer la guerre
start learning
wypowiedzeć wojnę
les nazis
start learning
naziści
des ghettos
start learning
getta
être déporté
start learning
zostać deportowanym
être fusillé
start learning
być rozstrzelanym
l'intelligentsia polonaise
start learning
polska inteligencja
les Soviétiques
start learning
Sowieci
être assassiné d'une balle dans la nuque
start learning
zostać zabitym kulą w potylicę
les communistes
start learning
komuniści
être déporté vers la Sibérie
start learning
być zesłanym na Syberię
le système de cryptage allemand - Enigma
start learning
niemiecki system szyfrowania - Enigma
les camps de concentration
start learning
obozy koncentracyjne
Les camps d’extermination nazis
start learning
nazistowskie obozy zagłady
l'Armée polonaise
start learning
Wojsko Polskie
Insurrection du ghetto de Varsovie
start learning
Powstanie w Getcie Warszawskim
le charnier de Katyń
start learning
masowy grób w Katyniu
L'Armée de l'Intérieure
start learning
Armia Krajowa
le 2e Corps du général Anders
start learning
2. Korpus generała Anders
la Première division
start learning
Pierwsza dywizja
1944 - l'Insurrection de Varsovie
start learning
1944 - Powstanie Warszawskie
le gouvernement polonais en exil
start learning
Rząd polski na uchodźstwie
une rafle
start learning
łapanki
un bombardement
start learning
bombardowanie
le Comité polonais de libération national
start learning
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
la route vers Berlin
start learning
droga na Berlin
la Poméranie
start learning
pomorze
la conférence de Yalta
start learning
Konferencja w Jałcie
le POUP (Parti Ouvrier Unifié Polonais)
start learning
PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza)
le régime communiste
start learning
reżim komunistyczny
le Comité de Défense Ouvrier
start learning
Komitet Obrony Robotników
1978 - Karol Wojtyła est élu pape
start learning
1978 - Karol Wojtyła został wybrany papieżem
1980 - Grève générale à Lublin
start learning
1980 - Strajk generalny w Lublinie
1981 - Le général Wojciech Jaruzelski décrète l'État de Guerre
start learning
1981 - Generał Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojny
1983 - Lech Wałęsa devient prix Nobel de la paix
start learning
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla
1984 - assassinat du père Popieluszko
start learning
1984 - zabójstwo księdza Popiełuszki
1989 - l'effondement du bloc communiste commence en Pologne
start learning
1989 - rozpad bloku komunistycznego rozpoczęty w Polsce
élections legislatives
start learning
wybory parlamentarne
1996 - la poétesse Wisława Szymborska reçoit le prix Nobel de littérature
start learning
1996 - poeta Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodą Nobla
la Pologne adhère à l'OTAN
start learning
Polska przystępuje do NATO
1 mai 2004 - entrée dans l'Union Européenne
start learning
01 maja 2004 - przystąpiła do Unii Europejskiej
accident de l'avion présidentiel polonais à Smolensk
start learning
katastrofa polskiego samolotu prezydenckiego w Smoleńsku
le Comité de Défense de la Démocratie
start learning
Komitet Obrony Demokracji
l'opposition politique
start learning
opozycja polityczna

You must sign in to write a comment