Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology

4.5  1    34 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cienki
np. o plasterku
start learning
thin
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
start learning
wood
Wet wood won't burn.
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?
start learning
ecology
Are you interested in ecology?
góra
np. Góra Kościuszki
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
start learning
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
start learning
lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
kanał
np. w Wenecji
start learning
canal
kontynent
start learning
continent
księżyc
start learning
moon
kwiat
To jest ładny kwiat.
start learning
flower
This is a nice flower.
las
Pożar zniszczył las.
start learning
forest
The fire destroyed the forest.
ląd
podróż lądem
start learning
land
jurneys on land
łąka
start learning
field
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
start learning
metal
Some metals produce magnetic forces.
morze
Ona pływa w morzu.
start learning
sea
She swims in the sea.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
start learning
ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
park
Dom jest blisko parku.
start learning
park
The house is close to the park.
piasek
Masz piasek we włosach
start learning
sand
You have sand in your hair.
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
start learning
beach
California is famous for its sandy beaches.
południe
kierunek świata
start learning
south
północ
kierunek świata
start learning
north
róża
Ona ma dwie czerwone róże.
start learning
rose
She has got two red roses.
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
start learning
river
The ship was sailing down the river.
siedzieć na krześle
start learning
to sit on a chair
siedzieć w fotelu
start learning
to sit in an armchair
szeroki
On ma szerokie ramiona.
start learning
wide
He has wide shoulders.
świat
start learning
world
teren
start learning
land
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
start learning
grass
Keep off the grass.
wschód
kierunek świata
Słońce wschodzi na wschodzie.
start learning
east
The sun rises in the east.
wulkan
Na Islandii znowu doszło do wybuchu wulkanu.
start learning
volcano
There's been another volcano eruption in Iceland.
wysepka
start learning
small island
wyspa
Robinson Crusoe utknął na bezludnej wyspie.
start learning
island
Robinson Crusoe was stranded on a desert island.
zachód
kierunek świata
start learning
west
Ziemia
planeta
start learning
Earth

You must sign in to write a comment