Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency

4.5  1    120 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budzik
Mój budzik dzwoni o wpół do ósmej.
start learning
alarm clock
My alarm clock goes off at half past seven.
chwila
start learning
moment
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
start learning
heavy
My luggage is very heavy.
co roku
start learning
every year
codziennie
start learning
every day
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
start learning
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
codzienny
start learning
everyday
czas
start learning
time
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
start learning
free time
What do you usually do in your free time?
czasem
start learning
sometimes
czekać
Czekaj sekundkę. Muszę zabrać płaszcz.
start learning
to wait (for somebody)
Wait a minute. I need to get my coat.
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
start learning
June
In June people go on vacation.
często
start learning
often
części dnia
start learning
parts of the day
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
start learning
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
dni tygodnia
start learning
days of the week
dobry
To naprawdę dobra książka.
start learning
good
It’s a really good book.
dwa tygodnie
Spędzimy dwa tygodnie u moich rodziców, a potem pojedziemy do Tajlandii.
start learning
fortnight
We'll spend a fortnight at my parents' and then we'll go to Thailand.
dzień
Wziął dwa dni wolnego.
start learning
day
He took two days off.
dzisiaj
start learning
today
dziś
start learning
today
dziś po południu
start learning
this afternoon
dziś rano
start learning
this morning
godzina
Pracuję osiem godzin dziennie.
start learning
hour
I work eight hours a day.
grudzień
start learning
December
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
start learning
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
jesienny
start learning
fall
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
start learning
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
Jest druga / trzecia / czwarta... godzina
start learning
It's two / three / four... o'clock.
Jest dziesiąta rano.
start learning
It's ten (o'clock) in the morning.
Jest dziesiąta w nocy.
start learning
It's ten (o'clock) at night.
Jest piąta dziesięć.
start learning
It's ten (minutes) past five.
Jest piąta po południu.
start learning
It's five (o'clock) in the afternoon.
Jest piąta rano.
start learning
It's five (o'clock) in the morning.
Jest piąta trzydzieści.
start learning
It's half past five.
Jest piąta trzydzieści.
start learning
It's thirty minutes past five.
Jest pierwsza godzina.
start learning
It's one o'clock.
Jest prawie piąta.
start learning
It's almost five (o'clock).
Jest za dwadzieścia szósta.
start learning
It's twenty (minutes) to six.
Jest za pięć szósta.
start learning
It's five (minutes) to six.
jutro
start learning
tomorrow
kalendarz
start learning
calendar
kalendarz / plan
Co mamy dzisiaj w planie?
start learning
agenda
So what's on the agenda today?
każdego roku
start learning
each year
Kiedy?
start learning
When?
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
start learning
whenever / ever
Have you ever been to China?
Która jest godzina?
start learning
What time is it?
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
start learning
quarter
It's a quarter to three.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
start learning
April
They divorced in April.
lato
start learning
summer
lekki
start learning
light
letni
start learning
summer
lipiec
start learning
July
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
start learning
November
November is associated with strong wind and rains.
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
start learning
February
In February people wear warm clothes.
maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
start learning
May
In May many flowers bloom and birds sing.
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
start learning
March
It's still cold in March.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
start learning
month
They met Ann last month.
miesiące roku
start learning
months of the year
Minęła piąta.
start learning
It's after five (o'clock).
minuta
start learning
minute
moment
start learning
moment
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
start learning
Sunday
Sundays are often sunny.
nigdy
start learning
never
noc
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
start learning
night
How much is the room per night?
O której godzinie...?
start learning
What time...?
o północy
start learning
at midnight
obecny
start learning
present
od... do...
start learning
from / since... to / until / till...
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
start learning
October
In October all leaves fall down from trees.
piątek
Każdy lubi piątki!
start learning
Friday
Everyone likes Fridays!
po południu
start learning
in the afternoon
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
start learning
Monday
I hate Mondays!
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
start learning
afternoon
See you in the afternoon.
pół godziny
Spotkajmy się za pół godziny.
start learning
half an hour
Let's meet in haf an hour.
północ
start learning
midnight
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
start learning
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
późno
start learning
late
prawie zawsze
start learning
almost always
przed / zanim
start learning
before
przeszłość
start learning
past
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
start learning
future
We can’t predict the future.
ranek
start learning
morning
rano
start learning
in the morning
regularnie
start learning
regularly
We should eat often, little and regularly.
regularnie
start learning
normally
rok
start learning
year
rzadko
start learning
rarely
sekunda
Przez parę pierwszych sekund nic nie mówiła.
start learning
second
She said nothing for the first few seconds.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
start learning
August
They want to go on holiday in August.
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
start learning
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
start learning
January
January is the first month of the year.
szybko
Czy masz jakiekolwiek wskazówki, jak szybko poprawić moją grę w tenisa?
start learning
quickly
Do you have any tips on how to improve my tennis quickly?
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
start learning
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
teraz
start learning
now
teraźniejszość
start learning
present
tydzień
start learning
week
w nocy
start learning
at night
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
start learning
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
start learning
soon
We came to the party too soon and found the hostess unprepared.
wczoraj
start learning
yesterday
weekend
start learning
weekend
wieczorem
start learning
in the evening
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
start learning
evening
I’m staying at home this evening.
wiosenny
start learning
spring
wiosna
start learning
spring
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
start learning
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
start learning
September
In September children go back to school.
wtedy / wówczas
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
start learning
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
start learning
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
za godzinę
start learning
in an hour
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
start learning
always
Peter is always late.
zegar
start learning
clock
zegarek kieszonkowy
start learning
watch
zegarek na rękę
start learning
watch
zima
start learning
winter
zimowy
start learning
winter
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
start learning
again
I’d like to see you again.
zwykle / zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
start learning
usually
I usually go to work by bus.

You must sign in to write a comment