IN THE MEDIA. Specjalnie dla Artura A.

 0    36 flashcards    kinaq
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
access
Students have access to the library.
start learning
dostęp
Studencie mają dostęp do biblioteki.
ad campaign
The company that has prepared this ad campaign has done a really good job.
start learning
kampania reklamowa
Firma która przygotowała tą kampanie reklamową zrobiła świetną robotę.
advantage
The advantage of having a garden is that you can get fresh vegetables every day.
start learning
dobra strona zaleta
Dobrą stroną posiadania ogrody jest to, że codziennie można mieć świeże warzywa.
advert
The company that has prepared this advert has done a really good job.
start learning
reklama
Firma która przygotowała tą reklamę zrobiła świetną robotę.
advertising industry
In the UK- the ASA regulates the advertising industry.
start learning
przemysł rekamowy
W Angli- ASA reguluję przemysł reklamowy.
allow
Allow me to give you advice.
start learning
pozwalać, zezwalać
Pozwól, że dam Ci rade.
appear
A cat appear from under the desk.
start learning
pojawiać się
Kot zjawił się z pod stołu.
arrival
Possibly, the accident will delay his arrival.
start learning
pojawienie się
Możliwe, że wypadek spowodował opóźnienia w zjawieniu się.
as a result
Many people were killed as a result of the storm.
start learning
w rezultacie w efekcie
Wiele ludzi zostało zabitych w rezultacie nawałnicy.
available
Tom isn't available at the moment.
start learning
dostępny
Tom nie jest dostępny w tym momencie.
awesome
The party is going to be awesome.
start learning
fantastyczny, niesamowity
Impreza będzie nieamowita.
ban
Marijuana is a banned substance.
start learning
zakazywać
Marihuana jest substancją zakazaną.
be allowed to
Small children shouldn't be allowed to listen to any commercial jingle.
start learning
mieć pozwolenie na
Małym dzieciom nie powinno się pozwalać słuchać żadnych komercyjnego dżingla.
be banned
Junk food campaigns should be banned.
start learning
być zakazanym
Kampanie śmieciowego jedzenia powinny być zakazane.
be on the move
What would we do without entertainment on the move?
start learning
być w ruchu, dynamicznie się rozwijać
Co byśmy zrobili bez dynamicznie rozwijającej się rozrywki?
brand
Nike is a brand of shoes.
start learning
marka
Nike to marka butów.
broadcast media
Their use of broadcast media and posters has been very effective.
start learning
środki masowego przekazu (np radio telewizja)
Ich wykorzystanie środków masowego przekazu i plakatów było bardzo efektywne.
browser
A browser is a computer program used to search for information on the Internet.
start learning
przeglądarka internetowa
Przeglądarka internetowa to program komputerowy używany do wyszukiwania informacji w internecie.
browse the Internet
I browse the Internet every day.
start learning
przeglądać strony internetowe
Ja przeglądam strony internetowe każdego dnia.
catch the breaking news
I usually catch the breaking news on my mobile.
start learning
otrzymywać wiadomości z ostatniej chwili
Zazwyczaj otrzymuję wiadomości z ostatniej chwili na mój telefon.
catchy
It's terrible to see commercial breaks full of catchy jingles for the latest gadgets on prime time TV.
start learning
chwytliwy wpadający w ucho
To okropne widzieć przerwy na reklamy pełne chwytliwych dżinglów o najnowszych gadżetach w godzinach największej oglądalności.
catch-up TV
I watch catch-up TV whenever I miss my favourite show or series.
start learning
usługa pozwalająca na oglądanie programów telewizyjnych w późniejszym terminie za pomocą internetu
Oglądam catch-up TV kiedy nie zdążę na moje ulubione show lub seriale.
celebrity
Some people say that adverts have a negative influence on celebrities' lives.
start learning
sławna osoba
Niektórzy ludzie mówią, że reklamy mają negatywny wpływ na życie sławnych ludzi.
celebrity magazine
What's wrong with the people who read celebrity magazines?
start learning
czasopismo o sławnych osobach
Co jest nie tak z ludźmi, którzy czytają magazyny celebrytów?
commercial break
I prefer to pay for Video On Demand because I hate commercial breaks in the middle of a film.
start learning
przerwa reklamowa
Wolę płacić za wideo na żądanie, ponieważ nie lubię przerw reklamowych w środku filmu.
complaint
My only serious complaint was the food.
start learning
skarga
Moją jedyną poważną skargą było jedzenie.
current affairs
A current affairs is important events which are happening now.
start learning
aktualne wydarzenia
Sprawy bieżące to ważne wydarzenia, które mają miejsce teraz.
daily routine
A daily routine is the things you do every day.
start learning
codzienne zajęcia porządek dnia
Codzienna rutyna to codzienne czynności.
decade
I worked in this company for three decades.
start learning
dziesięciolecie
Pracowałem dla tej firmy przez 3 dziesięciolecia.
device
Since the arrival of mobile devices and the wireless Internet, our media habits have changed completely.
start learning
urządzenie
Od czasu pojawienia się urządzeń mobilnych i bezprzewodowego Internetu nasze nawyki dotyczące mediów całkowicie się zmieniły.
digital
My father bought me a digital watch for birthday.
start learning
cyfrowy
Mój ojciec kupił mi zegarek cyfrowy na urodziny.
disadvantage
However, there are also some disadvantages.
start learning
ujemna, strona wada
Jednakże, są także pewne wady.
do harm
I've watched ads on TV since I was kid and I don't think they've done me any harm.
start learning
robić krzywdę
Oglądałem reklamy w telewizji od kiedy byłem dzieckiem i nie sądzę, że wyrządziły mi jakąkolwiek krzywdę.
download
Marek often downloads movies.
start learning
pobierać/ściągać (dane) z sieci
Marek często pobiera filmy z sieci.
e-book
An e-book (electronic book) is a book publication made available in digital form.
start learning
książka elektroniczna
Książka elektroniczna to publikacja książkowa udostępniona w formie cyfrowej.
enable
The new subway enables me to get to school in 20 minutes.
start learning
umożliwiać
Nowe metro umożliwiło mi dostanie się do szkoły w 20 minut.

You must sign in to write a comment