IN THE MEDIA. Arturze to już ostania część!:)

 0    24 flashcards    kinaq
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
set up
I will set up my own business.
start learning
utworzyć, założyć (np. organizacje)
Założe mój własny biznes.
several
I saw several people I know at the party.
start learning
kilka
Zobaczyłem kilku ludzi co znam na imprezie.
slogan
The Radio slogan sounds really good.
start learning
slogan hasło
Radiowy slogan brzmi bardzo dobrze.
social media
Discussion forums are one of the oldest types of social media.
start learning
media społecznościowe
Fora dyskusyjne są jednym z najstarszych typów mediów społecznościowych.
social networking site
It's a social networking site that connects you with friends.
start learning
portal społecznościowy
To jest portal społecznościowy łączący cię z przyjaciółmi.
section
In this section they talk about politics
start learning
dział (np w czasopismie)
W tym dziale mówią o polityce.
surf
I have surfed the Internet for several hours at a time.
start learning
surfować (po internecie)
Przez kilka godzin surfowałem po internecie.
target
Some commercials are made to target a specific audience.
start learning
być kierowanym do
Niektóre reklamy są kierowane na określoną grupę odbiorców.
text message
I have received many text messages since yesterday.
start learning
wiadomość tekstowa
Od wczoraj otrzymałem wiele wiadomości tekstowych.
the news
I watched the news yesterday.
start learning
wiadomości
Wczoraj oglądałem wiadomości
turn to
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
start learning
przerzucać się na
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
turn up
The missing dog turned up after one week.
start learning
zjawiać się
Zagoniony pies zjawił się po tygodniu.
TV channel
A TV channel is another name for a TV station.
start learning
program telewizyjny
Kanał telewizyjny to inna nazwa stacji telewizyjnej.
TV guide
A TV guide is a magazine which gives the times of television programmes.
start learning
program telewizyjny
Przewodnik telewizyjny to czasopismo, które podaje czas programów telewizyjnych.
Tv on demand
I don't watch TV on demand because it's too expensive.
start learning
telewizja na życzenie
Nie oglądam telewizji na życzenie, ponieważ jest zbyt droga.
upload
You can upload one or more folders to the Documents List at a time.
start learning
nagrać wrzucić (dane)
Na listę dokumentów możesz przesłać jeden lub kilka folderów naraz.
video clip
A video clip is a short film that can be used on a website.
start learning
wideoklip
Wideoklip to krótki film, który można być wykorzystać na stronie internetowej.
whenever wherever
You can watch TV on demend: whenever, wherever.
start learning
kiedykolwiek; gdziekolwiek
Możesz oglądać telewizję na życzenie: kiedykolwiek, gdziekolwiek.
wirless
What has changed our society has been wireless devices.
start learning
bezprzewodowy
To co zmieniło nasze społeczeństwo to urządzenia bezprzewodowe.
wrist
I have a broken wrist.
start learning
nadgarstek
Złamałem nadgarstek. (czas present perfect! jakiś czas temu złamałem i nadal mam złamany)
Moreover
Moreover, glass is electrically insulating.
start learning
Co więcej.../ Po za tym...
Po za tym, szkło jest elektrycznie izolujące.
In addition
In addition, coastal areas were hit hard recently by Hurricane Dennis
start learning
Co więcej.../W dodatku
Co więcej, obszary przybrzeżne zostały ostatnio mocno dotknięte przez huragan Dennis
However
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
start learning
Jednakże...
Chciałbym pójść pobiegać, jednakże teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
Yours faithfully
Dear Sir, [blah, blah...]. Yours faithfully, Artur Adamczak
start learning
Z poważaniem
Szanowny Panie, [bla, bla...]. Z poważaniem, Artur Adamczak

You must sign in to write a comment